Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS, 2013.
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Sredi筺ji registar osiguranika
Materijalni opis:PDF 238,95 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Plan nabave za 2014. godinu : (pro鑙规eni tekst) : [prva izmjena] [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS, 2014.
* Plan nabave za 2014. godinu : (pro鑙规eni tekst) : [druga izmjena] [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS, 2014.
* Plan nabave za 2014. godinu : (pro鑙规eni tekst) : [tre鎍 izmjena] [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika - REGOS, 2014.
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Rad, zapo筶javanje i mirovinski sustav
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/75/114654/ww...
Sadr綼j:Sredi筺ji registar osiguranika
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655