Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godi筺je izvje规e o radu za ... : Republika Hrvatska Ministarstvo financija u vezi sa zada鎍ma propisanim zakonom o reviziji ("Narodne novine", br. 127/2017) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vije鎍 od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage odluke komisije 2005/909/EZ [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019-.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2019) ; (2020)
Obuhva鎍:* Godi筺je izvje规e o radu za ... : Republika Hrvatska Ministarstvo financija u vezi sa zada鎍ma propisanim zakonom o reviziji ("Narodne novine", br. 127/2017) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vije鎍 od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage odluke komisije 2005/909/EZ. 2019 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e o radu za ... : Republika Hrvatska Ministarstvo financija u vezi sa zada鎍ma propisanim zakonom o reviziji ("Narodne novine", br. 127/2017) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vije鎍 od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage odluke komisije 2005/909/EZ. 2020 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:izvje规e o radu
financijska revizija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655