Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvršenje Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:XLS 130 KB [5 listova]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/108054/...
Sadržaj:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655