Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 >>

31 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, NN-MU 008/1993). NE VAŽI!.
32 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, NN-MU 003/1994).
33 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, NN-MU 007/2007).
34 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini, NN-MU 001/1992). NE VAŽI!.
35 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije, o osnivanju međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju, NN-MU 007/1993). NE VAŽI!.
36 Sporazum o ekonomskoj suradnji i dugoročnoj trgovinskoj razmjeni - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
37 Sporazum o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, NN-MU 003/1995).
38 Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, NN-MU 012/2017).
39 Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, NN-MU 010/2017).
40 Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, NN-MU 009/2017).
41 Trgovinski sporazum (između Vlade Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
42 Trgovinski sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
43 Trgovinski sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Novog Zelanda - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
44 Trgovinski sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Trgovinskoga sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana i Protokola o kompenzacijskim poslovima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana, NN-MU 007/1993).
45 Trgovinski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kanade - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
46 Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije - (Uredba o objavi Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, NN-MU 009/2001). NE VAŽI!.
47 Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran - (Uredba o potvrđivanju Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran, NN-MU 007/1994). NE VAŽI!.
48 Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko - (Uredba o objavi Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko, NN-MU 009/1999). NE VAŽI!.
49 Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije - (Uredba o potvrđivanju Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije , NN-MU 009/1995). NE VAŽI!.
50 Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike - (Uredba o potvrđivanju Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike, NN-MU 012/1996). NE VAŽI!.
51 Ugovor između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji, NN-MU 003/2006).
52 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji, NN-MU 015/2000).
53 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, NN-MU 012/1997). NE VAŽI!.
54 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o trgovini i gospodarskoj suradnji, NN-MU 013/1999). NE VAŽI!.
55 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji, NN-MU 007/2002). NE VAŽI!.
56 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji, NN-MU 005/2000).
57 Ugovor o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Jemen - (Uredba o potvrđivanju ( ratifikaciji ) Ugovora o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Jemen, NN-MU 004/1994).
58 Ugovor o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske, NN-MU 007/1994). NE VAŽI!.
59 Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, NN-MU 004/2003).
60 Ugovor o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, NN-MU 007/2006).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655