Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. >>

841 Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020. [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-Goranska županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2013.
842 Strategija razvoja Zdravstvenog veleučilišta 2021 - 2025 [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2021.
843 Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2006.
844 Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
845 Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2016.
846 Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009.-2014. [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2009.
847 Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2022.
848 Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2010. do 2013. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
849 Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011. [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za upravu. - Zagreb : Središnji državni ured za upravu, 2008. ISBN 978-953-55428-0-3.
850 Strategija reforme pravosudnog sustava [tisak] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2005.
851 Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, 2011.-2013. : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2010.
852 Strategija ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija : Zagorska razvojna agencija d.o.o., 2011.
853 Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija Međimurje - REDEA d.o.o.. - Čakovec : Međimurska županija, 2014.
854 Strategija ruralnog razvoja RH 2008. - 2013. : konačna verzija [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - [Zagreb] : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
855 Strategija savjetovanja s dionicima i javnošću u okviru postupka izrade Plana razvoja Šibensko-kninske županije 2021.-2027. [e-dokument] / Šibensko-kninska županija, Župan. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2021.
856 Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
857 Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Grad Dugo Selo. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2021.
858 Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Provedbenog programa Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Velika Trnovitica. - Velika Trnovitica : Općina Velika Trnovitica, 2021.
859 Strategija savjetovanja u postupku izrade Provedbenog programa Općine Sutivan za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Sutivan. - Sutivan : Općina Sutivan, 2021.
860 Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. - 2016. [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2014.
861 Strategija Sporta Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2024. godine [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018.
862 Strategija sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti gradske uprave 2011.-2013. (Grad Zabok) [e-dokument] / Grad Zabok. - Zabok : Grad Zabok, 2010.
863 Strategija stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave za razdoblje 2012.-2015. godine = Training Strategy of the Tax Administration for the period 2012-2015 [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011.
864 Strategija stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika (2014-2020) : završni nacrt [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014.
865 Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. - 2025.) : verzija od 8. svibnja 2014. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2014.
866 Strategija turističkog razvoja Grada Vodice [e-dokument] / Turistička zajednica Grada Vodice. - Vodice : Turistička zajednica Grada Vodica, 2015.
867 Strategija turističkog razvoja i akcijski plan Općine Bol 2007. - 2010. : sažetak [e-dokument] / Institut za turizam. - Bol : Općina Bol, 2007.
868 Strategija turističkog razvoja Općine Brela i Akcijski plan razvoja turizma za razdoblje 2014.-2018. [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2013.
869 Strategija ukupnog razvoja 2015. g. - 2020. g. [e-dokument] / [nositelj projekta: Adria Bonus d.o.o. Poreč]. - Tounj : Općina Tounj, 2015.
870 Strategija ukupnog razvoja 2016. - 2020. Grada Novalje [e-dokument] / [organizator i koordinator : Dekleva consulting d.o.o Zagreb ; nositelj projekta: Adria Bonus d.o.o. Poreč ; suradnja: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku]. - Novalja : Grad Novalja, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655