Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Preporuka za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka korisnika usluga [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.
92 Preporuke Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o primjeni HKO-a u kurikularnoj reformi i razvoju strukovnog obrazovanja [e-dokument] / Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, 2018.
93 Preporuke o normizacijskoj politici ECE/STAND/17/REV.3 Ženeva, 1996. [tisak] = Recommendations on Standardization Policies ECE/STAND/17/REV.3 Geneva, 1996 / Ujedinjeni narodi, Ekonomsko povjerenstvo za Europu, Radna skupina za tehničko usklađivanje i normizacijsku politiku. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
94 Preporuke o važnosti dječjih i učeničkih časopisa za promicanje prava djeteta, vezano za ostvarivanje Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, poglavlje XIII. Mediji [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2009.
95 Preporuke prilikom rada u uvjetima niskih temperatura [e-dokument] / Zavod za unapređivanje zaštite na radu. - Zagreb : Zavod za unapređivanje zaštite na radu, 2016.
96 Preporuke prilikom rada u uvjetima visokih temperatura [e-dokument] / Zavod za unapređivanje zaštite na radu. - Zagreb : Zavod za unapređivanje zaštite na radu, 2016.
97 Preporuke s tematske sjednice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora o temi: "Hrvatske turističke agencije kao faktor razvoja hrvatskoga turizma u europskom kompetitivnom okruženju" održane 12.6.2013. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Odbor za turizam. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2015.
98 Preporuke Savjeta za mlade Vlade RH za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovni sustav [e-dokument] / Savjet za mlade. - Zagreb : Savjet za mlade, 2013.
99 Preporuke za izradu obrazovnih materijala za e-učenje [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za implementaciju e-učenja. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2009.
100 Preporuke za oblikovanje i provedbu reforme socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / voditelj projekta Nino Žganec. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 2003.
101 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja : [preporuke 13.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2013.
102 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja : [preporuke 14.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014.
103 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja : [preporuke 15.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2015.
104 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [2016] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
105 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [2017] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2017.
106 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [2018] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2018.
107 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [2019] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2019.
108 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [2020] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2020.
109 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [2021] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2021.
110 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011.
111 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2010.
112 Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar. - Vukovar : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, 2012.
113 Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje : od 25. svibnja 2020. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
114 Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
115 Preporuke za razvoj kvalitete sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnoga učenja u Republici Hrvatskoj [tisak] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2014. ISBN 978-953-6569-91-5.
116 Preporuke za razvoj kvalitete sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnoga učenja u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015. ISBN 978-953-6569-96-0.
117 Preporuke za razvoj kvalitete sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnoga učenja u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - 2. izdanje. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015.
118 Preporuke za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2019.
119 Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2016.
120 Prevencija kriminaliteta u lokalnoj zajednici : nova razina razvoja policije u zajednici : organizacijske i akcijske upute Gradskim vijećima za prevenciju [tisak] / Irena Cajner Mraović ; Ravnateljstvo policije. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2009. ISBN 978-953-161-229-6.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655