Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Financijski rezultati za I-XII. 2010. godine [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2010.
242 Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2012. : sa緀tak [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
243 Financijski rezultati za prvo polugodi箃e 2018. godine [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2018.
244 Financijski rezultati za prvo tromjese鑚e 2014. godine [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2014.
245 Financijsko izvje规e ... [e-dokument] / Staroslavenski institut. - Zagreb : Staroslavenski institut, 2013- .
246 Financijsko izvje规e Agencije za mobilnost i programe EU za 2013. godinu [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2014.
247 Financijsko izvje规e Agencije za odgoj i obrazovanje za ... godinu s obrazlo緀njem [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011- .
248 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01.- 31.03.2014. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2014].
249 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01.- 30.06.2014. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2014].
250 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2012. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2013].
251 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01. - 30.09.2012. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2012].
252 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01.- 30.09.2014. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2014].
253 Financijsko izvje规e o ostvarenim prihodima i rashodima u razdoblju 01. - 12. 2014. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2015.
254 Financijsko izvje规e o poslovanju 1.1. do 31.12.2014. g. [e-dokument] / Hrvatski 箄marski institut. - Jastrebarsko : Hrvatski 箄marski institut, 2015.
255 Financijsko izvje规e o poslovanju u ... godini [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013- .
256 Financijsko izvje规e o radu Centra u ... : (obrazlo緀nje pojedinih stavki Financijskog izvje规a za ...) [e-dokument] / Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2011- .
257 Financijsko izvje规e Sredi筺je depozitarne agencije za 2002. godinu [e-dokument] / Sredi筺ja depozitarna agencija. - Zagreb : Sredi筺ja depozitarna agencija, 2003.
258 Financijsko izvje规e Studenstkog zbora za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2022-.
259 Financijsko izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, 2013- .
260 Financijsko izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora. - Zagreb : Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, 2013-.
261 Financijsko izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska psiholo筴a komora. - Zagreb : Hrvatska psiholo筴a komora, 2014- .
262 Financijsko izvje规e za period od 01.01. do 31.12.2010. [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike, 2011.
263 Financijsko izvje规e za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike, 2012.
264 Financijsko izvje规e za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike, 2013.
265 Godi筺ja izvje规a za 2008. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2009.
266 Godi筺ja izvje规a za 2009. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2009.
267 Godi筺ja izvje规a za 2011. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2012.
268 Godi筺ja izvje规a za 2012. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2013.
269 Godi筺ja izvje规a za 2013. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2014.
270 Godi筺ja izvje规a za 2014. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655