Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Financijska izvje规a 2000 : javna poduze鎍. Ina Matica [tisak] - Zagreb : Ministarstvo financija, 2001.
152 Financijska izvje规a 2000 : javna poduze鎍. Jadrolinija [tisak] - Zagreb : Ministarstvo financija, 2001.
153 Financijska izvje规a 2000 : javna poduze鎍. Narodne novine [tisak] - Zagreb : Ministarstvo financija, 2001.
154 Financijska izvje规a 2000 : javna poduze鎍. Plovput [tisak] - Zagreb : Ministarstvo financija, 2001.
155 Financijska izvje规a 31. prosinca 2010. [e-dokument] / T-Hrvatski Telekom. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2010.
156 Financijska izvje规a 31. prosinca 2011. [e-dokument] / Hrvatski Telekom d.d.. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2011.
157 Financijska izvje规a 31. prosinca 2012. [e-dokument] / Hrvatski Telekom d.d.. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2012.
158 Financijska izvje规a 31. prosinca 2013. [e-dokument] / Hrvatski Telekom d.d.. - Zagreb : Hrvatski Telekom d.d., 2013.
159 Financijska izvje规a javnih poduze鎍, te dioni鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu dr綼ve (INA - Industrija nafte d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d. i CROATIA Osiguranje d.d.) za period 1995. [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduze鎍. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduze鎍, 1995.
160 Financijska izvje规a na dan 31. prosinca 2013. godine zajedno s izvje规em neovisnog revizora [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2014.
161 Financijska izvje规a sektora ra鑥novodstva i poreza : konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvje箃aji i bilje筴e za godinu zavr筫nu na dan 31. prosinca 2007. godine sa izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / INA-Industrija nafte i INA grupa. - Zagreb : INA d.d., 2007.
162 Financijska izvje规a za godinu zaklju鑕nu 31. prosinca 2009. godine i izvje规e ovla箃enog revizora [e-dokument] / T-Hrvatski Telekom. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2010.
163 Financijska izvje规a za razdoblje od 1. sije鑞ja do 30. rujna 2009 [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2009.
164 Financijski izvje箃aj za ... [e-dokument] / Hrvatska izvje箃ajna novinska agencija - HINA. - Zagreb : Hrvatska izvje箃ajna novinska agencija - HINA, 2021-.
165 Financijski izvje箃aj Instituta Ru餰r Bo筴ovi za razdoblje od 01. sije鑞ja do 30. lipnja 2011. [e-dokument] / Institut Ru餰r Bo筴ovi, Ured predstojnice uprave. - Zagreb : Institut Ru餰r Bo筴ovi, 2011.
166 Financijski izvje箃aj o radu i izvje箃aj o izvr筫nju godi筺jeg programa rada i razvoja luke za ... godinu [e-dokument] / Lu鑛a uprava Split. - Split : Lu鑛a uprava Split, 2022.
167 Financijski izvje箃aj o radu i izvje箃aj o izvr筫nju godi筺jeg programa rada i razvoja luke za 2021. godinu [e-dokument] / Lu鑛a uprava Split. - Split : Lu鑛a uprava Split, 2022.
168 Financijski izvje箃aj o radu 畊panijskih lu鑛ih uprava Primorsko-goranske 緐panije za ... godinu ; Izvje箃aj o izvr筫nju Godi筺jeg programa rada i razvoja 畊panijskih lu鑛ih uprava Primorsko-goranske 緐panije za ... godinu [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2015- .
169 Financijski izvje箃aj Studentskog zbora Sveu鑙li箃a u Zadru za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2022-.
170 Financijski izvje箃aj za ... godinu [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Po綼r. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 2021- .
171 Financijski izvje箃aj za ... godinu [e-dokument] / Institut za etnologiju i folkloristiku. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2016- .
172 Financijski izvje箃aj za 2012. godinu [e-dokument] / Pomorski centar za elektroniku. - Split : Pomorski centar za elektroniku, 2013.
173 Financijski izvje箃aj za 2015. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Velebit". - Gospi : Javna ustanova "Park prirode Velebit", 2016.
174 Financijski izvje箃aj za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike, 2014.
175 Financijski izvje箃aj za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike. - Fu緄ne : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike, 2015.
176 Financijski izvje箃aj za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. o緐jka 2012. [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2012.
177 Financijski izvje箃aji za ... godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2017-.
178 Financijski izvje箃aji ... [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Rijeka : Hrvatska komora primalja, 2016- .
179 Financijski izvje箃aji i Izvje箃aj neovisnog revizora za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca 2010. godine [e-dokument] / Hrvatska po箃a. - Zagreb : Hrvatska po箃a, 2011.
180 Financijski izvje箃aji i Izvje规e neovisnog revizora za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca 2008 [e-dokument] / Hrvatska energetska regulatorna agencija. - Zagreb : Hrvatska energetska regulatorna agencija, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655