Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Nacionalni program kontrole salmoneloze u rasplodnih jata vrste Gallus Gallus u Republici Hrvatskoj (01. siječanj-31. prosinac 2013.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, 2012.
212 Nacionalni program nadzora klasične svinjske kuge : pretraživanje domaćih svinja u godini 2006. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za veterinarstvo. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2006.
213 Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava : prvi dio : predškolski odgoj, osnovna škola - razredna i predmetna nastava, srednja škola [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima ; Darko Goettlicher. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1999. - (Knjižnica Dokumenti ; knj. 3). ISBN 953-6430-09-6.
214 Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2021.
215 Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - 2. dop. izd. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
216 Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.
217 Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. - 2023. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
218 Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. : Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
219 Nacionalni program poticanja malog i srednjeg poduzetništva [tisak] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2004.
220 Nacionalni program poticanja poduzetništva : sudjelujte, naučite i odlučite se - budite poduzetnik! [tisak] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2004.
221 Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
222 Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2021.
223 Nacionalni program prevencije kardiovaskularnih bolesti : reforma zdravstvenog sustava [tisak] / radna grupa Zvonimir Rumboldt... [et al.]. - 7. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6930-04-8.
224 Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2015. do 2017. [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2015.
225 Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. [tisak + e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2010.
226 Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.-2021. [e-dokument] / Croatian Audiovisual Centre. - Zagreb : Croatian Audiovisual Centre, 2017.
227 Nacionalni program promicanja audiovizualnoga stvaralaštva 2010. - 2014. [tisak + e-dokument] / uredili Hrvoje Hribar, Sanja Ravlić. - Zagreb : Hrvatski audiovizualni centar, [2010.].
228 Nacionalni program protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj [tisak] = The National mine action program in the Republic of Croatia / Hrvatski centar za razminiranje. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2001. ISBN 953-97854-1-3.
229 Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
230 Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2013.
231 Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2014.
232 Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva [e-dokument] / [autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva]. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2012.
233 Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2007. ISBN 953-6930-32-3.
234 Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke : mamma [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006.
235 Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke : mamma [tisak] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2008. ISBN 953-6930-43-9.
236 Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke [e-dokument] / [autori: Povjerenstvo Ministarstva zdravlja ; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije]. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, [2013].
237 Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice [e-dokument] / [Ministarstvo zdravlja]. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, [2013].
238 Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016.
239 Nacionalni program razvitka otoka : prilozi [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1996.
240 Nacionalni program razvitka otoka [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove ; uredništvo Nenad Starc... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1997. ISBN 953-96810-5-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655