Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Izvješće o stanju u prostoru : program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006. - 2009. [e-dokument] / Općina Novigrad Podravski. - Novigrad Podravski : Općina Novigrad Podravski, 2006.
122 Izvješće o stanju u prostoru : program mjera za unapređenje stanja u prostoru 2006. - 2009.. Program [e-dokument]
123 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [listopad, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
124 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [prosinac, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
125 Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum Baumann) [e-dokument] / Roko Čičmir, Ljiljana Borovečki-Voska, Dubravko Šincek. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2014.
126 Jamstveni program "Financiranje pronalazaka" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010.].
127 Jamstveni program "Mikrokrediti" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
128 Jamstveni program "Nove tehnologije" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
129 Jamstveni program "Novi poduzetnik" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010.].
130 Jamstveni program "Obrtni kapital" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
131 Jamstveni program "Područja posebnog državnog interesa"" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
132 Jamstveni program "Poduzetnik u zoni" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010.].
133 Jamstveni program "Poljoprivreda" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
134 Jamstveni program "Rast i razvoj" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
135 Jamstveni program poljoprivreda [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011].
136 Jamstveni program žene poduzetnice [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011.].
137 Katalog obrazovnih aktivnosti Pravosudne akademije : dodatak programskoj ponudi [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2011.
138 Katalog obrazovnih aktivnosti Pravosudne akademije : programska ponuda [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2010.
139 Katalog Pravosudne akademije obrazovnih aktivnosti : panoramska ponuda [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2010.
140 Katalog programa izobrazbe 2008. [e-dokument] / Središnji državni ured za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. - Zagreb : Središnji državni ured za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, 2008 .
141 Katalog programa izobrazbe 2009. [e-dokument] / Središnji državni ured za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. - Zagreb : Središnji državni ured za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, 2009.
142 Katalog programa izobrazbe 2010. [tisak + e-dokument] / Ministarstvo uprave, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. - Zagreb : Ministarstvo uprave, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, 2009.
143 Katalog programa izobrazbe rujan - prosinac 2007. [e-dokument] / Središnji državni ured za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. - Zagreb : Središnji državni ured za upravu, Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, 2008.
144 Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koje provode organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj : učimo i živimo demokraciju [tisak + e-dokument] / urednica Ruža Beljan ; Hrvatsko politološko društvo. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2005.
145 Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje od...do... [tisak + e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007- . ISSN 1845-593X.
146 Katalog stručnih skupova Zavoda za školstvo Republike Hrvatske : plan i program stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika u predškolskim ustanovama, osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima [tisak] / priredili viši savjetnici Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. - Zagreb : Zavod za školstvo Republike Hrvatske, 2005-2006. ISSN 1845-593X. NE IZLAZI VIŠE!.
147 KOGEN : program kogeneracije : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Hrvoje Petrić... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-17-4.
148 Konzervatorske osnove programa obnove naselja [tisak] - Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine.
149 Kredit dobavljača : (Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2015- .
150 Kreditiranje EU projekata privatnog sektora : (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655