Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017.
92 Informacijski paket : [2014] [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014.
93 Informacijski paket [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju, 2015.
94 Informacijski paket ECTS katalog [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2010.
95 Informacijski paket ECTS-a za akademsku godinu 2013./2014. : preddiplomski studij [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, [2013].
96 Informacijski paket Ekonomskog fakulteta - Zagreb za akademsku 2014./2015. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2014.
97 Informacijski paket Ekonomskog fakulteta - Zagreb za akademsku 2015./2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2015.
98 Informacijski paket Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : za 134. akademsku godinu 2015./2016. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, [2015].
99 Informacijski paket za akademsku 2014./2015. godinu : preddiplomski sveučilišni studiji, diplomski sveučilišni studiji, poslijediplomski sveučilišni studiji i programi za cjeloživotno obrazovanje [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, [2014].
100 Informacijski paket za akademsku 2016./2017. godinu : preddiplomski sveučilišni studiji, diplomski sveučilišni studiji, poslijediplomski sveučilišni studiji i programi za cjeloživotno obrazovanje [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, [2016].
101 Informacijski paket za akademsku godinu 2014./2015. [e-dokument] / Hrvatsko katoličko sveučilište. - Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2014.
102 Informacijski paket za prijenos ECTS bodova za akademsku 2013./2014. godinu [e-dokument] / Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. - Virovitica : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2013.
103 Informatizacija : pregled programa : 2008. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2008.
104 Infrastruktura : (Program kreditiranja komunalne infrastrukture) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
105 Interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije : nastavni program [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2004.
106 IPARD program - pregled svih ugovorenih i isplaćenih projekata po županijama (natječaji 1-21.; ukupno) HRK [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Služba za izvještavanje. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
107 Ivanjski rovaš (Ablepharus kitaibelli) [e-dokument] / Dušan Jelić i Katarina Koller. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2014.
108 Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Drnje [e-dokument] / Općina Drnje, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu. - Koprivnica : Općina Drnje, 2020.
109 Izmjene i dopune Operativnog programa podizanja trajnih nasada. Operativni program podizanja trajnih nasada 2008.-2012. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
110 Izmjene i dopune Operativnog programa razvitka govedarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
111 Izmjene i dopune Operativnog programa razvitka svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
112 Izmjene i dopune Operativnog programa razvoja industrijske prerade drva Republike Hrvatske 2006-2010 [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva . - Zagreb : Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2008.
113 Izmjene i dopune Operativnog programa za razvoj povrćarstva. Operativni program za razvoj povrćarstva i cvjećarstva 2008.-2012. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
114 Izmjene Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2014.
115 Izvedbeni program obavljanja čišćenja snijega i posipavanje mješavinom soli i sipine kolnika na gradskim ulicama i nerazvrstanim cestama (u daljnjem tekstu: "zimska služba") na području Grada Senja za zimsko razdoblje 2021.-2022. godine [e-dokument] / Grad Senj, Gradonačelnik. - Senj : Grad Senj, 2021.
116 Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Gračac u zimskom razdoblju 2019.-2020. [e-dokument] / Općina Gračac. - Gračac : Općina Gračac, 2019.
117 Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena u zimskom razdoblju 2021. - 2022. [e-dokument] / Općina Kostrena, Općinski načelnik. - Kostrena : Općina Kostrena, 2021.
118 Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Čavle u zimskom razdoblju 2018. - 2019. [e-dokument] / Općina Čavle, Općinska načelnica. - Čavle : Općina Čavle, 2018.
119 Izvedbeni program zimske službe u Općini Kaptol za razdoblje 2018./2019. godine [e-dokument] / Načelnik Općine Kaptol. - Kaptol : Općina Kaptol, 2018.
120 Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Zadarske županije [e-dokument] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655