Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8

211 The Impact of the European Union Accession Process on Human Rights in Croatia : initial reseasrch study [e-dokument] / Jagoda Novak. - Zagreb : Human Rights Center, 2007.
212 The national program for the Roma [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2003.
213 The Principal state acts [tisak] / prepared by Mihovil Klapšić. - Zagreb : Parliament of the Republic of Croatia, 1995.
214 U potrazi za uključivanjem i raznolikošću [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, [2020]. ISBN 978-953-8160-14-1.
215 Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, NN-MU 011/2001).
216 Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece : izgradnja Europe za djecu i s djecom : pitanja i odgovori [tisak + e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Tisak Vijeća Europe : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2008. ISBN 978-953-7438-18-0.
217 Uloga policije u demokratskom društvu [tisak] = Functions of the police in a democratic society / odgovorni urednik i lektor Josip Šintić ; voditelj seminara Zdravko Židovec. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1994. - (Policija u društvu u tranziciji). ISBN 953-161-030-4.
218 UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena : 30. obljetnica UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena [tisak] / glavna urednica Helena Štimac Radin. - 3. neizmijenjeno izd. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2016. - (Biblioteka Ona). ISBN 978-953-7574-07-9.
219 UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena : 30. obljetnica UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena [tisak + e-dokument] / glavna urednica Helena Štimac Radin. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2009. - (Biblioteka Ona). ISBN 978-953-7574-07-9.
220 UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena : i zaključni komentari UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena na Drugo i treće izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena [tisak + e-dokument] / glavna urednica Helena Štimac Radin. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2006. - (Biblioteka Ona). ISBN 953-99862-6-5.
221 Universal Declaration of Human Rights [tisak] / United Nations. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, [2001].
222 Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajući postupanja ili kažnjavanje : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/14] Četrnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-10] prilozi za raspravu).
223 Ustav Republike Hrvatske i ljudska prava [tisak] / Damir Brnetić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. - (Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac). ISBN 978-953-161-206-7.
224 Utjecaj procesa približavanja Europskoj uniji na ljudska prava u Hrvatskoj : inicijalno istraživanje = The Impact of the European Union Accession Process on Human Rights in Croatia : initial reseasrch study [tisak + e-dokument] / Jagoda Novak. - Zagreb : Centar za ljudska prava, 2007.
225 Učenje za demokratsko građanstvo u Europi [e-dokument] / Karlheinz Dürr, Vedrana Spajić-Vrkaš, Isabel Ferreira Martins. - Zagreb : Ministarstvo prosvjete i športa, 2002. ISBN 953-175-167-6.
226 Vodič kroz članak 2. Europske konvencije o ljudskom pravima : Pravo na život [e-dokument] / Europski sud za ljudska prava. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2022.
227 Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije [e-dokument] / A. Grgić ... [et al.]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2009. ISBN 978-953-99912-6-3.
228 Zakon o kaznenom postupku : s komentarom, literaturom i sudskom praksom [tisak] / priredili Berislav Pavišić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,, 1998. ISBN 953-161-102-5.
229 Zaštita migranata i izbjeglica prema sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2021.
230 Što je to diskriminacija? [tisak] / Pučki pravobranitelj ; Centar za mirovne studije. - Zagreb : Pučki pravobranitelj : Centar za mirovne studije, [2009].
231 Živjeti i učiti prava : odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja [e-dokument] / Dubravka Maleš ; Mirjana Milanović ; Ivanka Stričević. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, 2003. ISBN 953-175-190-0.
232 Županijske koordinacije za ljudska prava : seminar za predsjednike (tajnike) županijskih koordinacija za ljudska prava [tisak + e-dokument] / glavni i odgovorni urednik Darko Göttlicher. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2002. ISBN 953-6430-43-6.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655