Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

31 Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje ... [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012- .
32 Izvješće o provedbi Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava [tisak] / Komisija za državna potraživanja. - Zagreb : Komisija za državna potraživanja, 2002.
33 Javne financije u Hrvatskoj [e-dokument] / urednica: Katarina Ott. - 3. promijenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. ISBN 978-953-6047-91-8.
34 Javne financije u Hrvatskoj [tisak] / autori Katarina Ott ... (et.al.) . - 2. promjenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2001.
35 Jačanje sustava javnih financija i sustava javne nabave u Hrvatskoj : materijali s radionice održane u Zagrebu, 18. studenog 2004. [tisak] = Strengthening of public finance management & public procurement system in Croatia : proceedings from the workshop held in Zagreb on November 18, 2004 / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Hrvatsko-engl. izd. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2005.
36 Kako da javne financije zaista budu javne? : sudjelovanje građana u nadzoru lokalnih proračuna u Hrvatskoj, Makedoniji i Ukrajini [e-dokument] / urednica Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije, 2008. ISBN 978-953-6047-98-5.
37 Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom ne ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. - (HNB Pregledi ; 19). ISSN 1332-2168.
38 Odabrani prijevodi [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012- . ISSN 1847-7445.
39 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2010. godini : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/39] Trideset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-04] prilozi za raspravu).
40 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/39] Trideset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-04] prilozi za raspravu).
41 Osvrti [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2021-. ISSN 2787-7620.
42 Ovaj put je drukčije : osam stoljeća financijske gluposti [tisak] / Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009.
43 Plan aktivnosti za osnivanje središnjeg tijela za nabavu i uvođenje sustava središnje nabave [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
44 Plan rada Ministarstva financija za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, [2017].
45 Plan rada Ministarstva financija za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
46 Plan rada Ministarstva financija za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
47 Plan rada Ministarstva financija za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
48 Pokazatelji financijske stabilnosti - primjer Hrvatske [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Istraživanja ; 46). ISSN 1334-0077 (online).
49 Polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2007. godine [tisak + e-dokument] / [Hrvatska narodna banka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
50 Polugodišnje izvješće o tijeku ostvarenja zajma EIB-a iz Luxembourga zaključno s 31.12.2003., te o načinu trošenja kreditnih sredstava za koja su izdana jamstva Republike Hrvatske - "Program obnove državnih cesta" / [Hrvatske ceste d.o.o.]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
51 Poslovnik o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2014.
52 Poslovno izvješće za ... godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011- .
53 Pre-accession economic program (PEP) : 2005-2007 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
54 Pre-accession economic programme 2010 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2011.
55 Pre-accession economic programme : 2008 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.
56 Pred-pristupni ekonomski program 2005-2007 [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
57 Pred-pristupni ekonomski program 2005.-2007. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
58 Predpristupni ekonomski program : informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama i rokovima [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/033] Trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-07-22] : prilozi za raspravu).
59 Press releases [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012- . ISSN 1848-4123.
60 Pretpristupni ekonomski program 2006.-2008. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655