Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

241 Sporazum Carinske uprave Republike Hrvatske i Vijeća za carinsku suradnju o vlasništvu, nabavi, održavanju i uporabi opreme što je osigurava Organizacija radi provedbe Projekta regionalnog obavještajnog ureda za vezu (RILO) za Istočnu i Centralnu Europu, rad kojeg financira UNDCP - (Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i Centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za međunarodni program kontrole droga - UNDCP, NN-MU 007/1997).
242 Sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta, NN-MU 007/2008).
243 Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima, NN-MU 005/2012).
244 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti, NN-MU 005/2023).
245 Sporazum o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije, NN-MU 011/2011).
246 Sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, NN-MU 005/2017).
247 Strategija djelovanja Policija u zajednici [tisak + e-dokument] / Irena Cajner Mraović, Vladimir Faber, Goran Volarević ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-161-150-5.
248 Strategija i akcijski plan Porezne uprave za suzbijanje korupcije za razdoblje 2012. - 2016. godine = Anti-Corruption strategy and Action plan of the Tax Administration [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2011.
249 Strategija sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti gradske uprave 2011.-2013. (Grad Zabok) [e-dokument] / Grad Zabok. - Zabok : Grad Zabok, 2010.
250 Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013.-2015. [e-dokument] / Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita. - Split : Grad Split, [2013.].
251 Strategija za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020.godine [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2015.
252 Strategija zaštite od prijevara i korupcije [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2014.
253 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2011.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2010.
254 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2013.-2015. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2012.
255 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2014.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2013.
256 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2015.-2017. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2014.
257 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2016.-2018. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2016.
258 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2017.-2019. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2017.
259 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2019.-2021. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2018.
260 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2020.-2022. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2019.
261 Strateški plan Ministarstva pravosuđa za razdoblje 2018.- 2020. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2017.
262 Strateški plan Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje 2012. - 2014. [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2012.].
263 Strateški plan Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2015.].
264 Strateški plan Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2016].
265 Summary report about the work of the Ombudsman for Children for .... [e-dokument] / Ombudsman for Children. - Zagreb : Ombudsperson for Children, 2006- .
266 Suzbijanje trgovanja ljudima : nacionalni program [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2016].
267 Suzbijanje zlouporabe droga : nacionalni program [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2016].
268 The 25th Conference of chiefs of police of the European capitals, Zagreb, 26th - 30th May 2003 : conference proceedings [tisak] / Ministry of the Interior, Police Academy. - Zagreb : Ministry of the Interior, 2004. ISBN 953-161-171-8.
269 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji i uzajamnoj pomoći u borbi protiv nezakonitih financijskih radnji, uključujući financijske radnje povezane s legalizacijom (pranjem) prihoda stečenih nezakonitim putem - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji i uzajamnoj pomoći u borbi protiv nezakonitih financijskih radnji, uključujući financijske radnje povezane s legalizacijom (pranjem) prihoda stečenimh nezakonitim putem, NN-MU 006/1999).
270 Ugovor o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi - SECI Regionalnog centra (SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala, NN-MU 011/2000). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655