Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

121 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za ... i ... godinu / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
122 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. godinu za 緐panije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2007.
123 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2007. godinu za 緐panije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2008.
124 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2008. godinu za 緐panije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
125 Izvje规e o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine za 2009. godinu [e-dokument] / Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2010.
126 Izvje规e o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine, za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/70] Sedamdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-23] prilozi za raspravu).
127 Izvje规e o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine za 2011. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2012.
128 Izvje规e o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2012- .
129 Izvje规e o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2018- .
130 Izvje规e o provedbi Operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2005. i 2006. godinu [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2007.
131 Izvje规e o provedbi operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2005. i 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/231] Dvjesto trideset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-09] prilozi za raspravu).
132 Izvje规e o provedbi Operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/51] Pedesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-10-24] prilozi za raspravu).
133 Izvje规e o provedbi Operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2007. godinu [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2008.
134 Izvje规e o provedbi Operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2008. godinu [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2009.
135 Izvje规e o provedbi Operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2008. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/14] 萫trnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-22] prilozi za raspravu).
136 Izvje规e o provedbi programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminala : listopad 2004.-31.12.2006. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/252] Dvjesto pedeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-02] prilozi za raspravu).
137 Izvje规e o provedbi Programa za obilje綼vanje mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) 2009. [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2010.
138 Izvje规e o provedbi Provedbenog programa Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009. godinu : (za razdoblje do 30. lipnja 2009.) [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
139 Izvje规e o provedenoj aktivnosti prema provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgova鑛a dru箃va u ve鎖nskom dr綼vnom vlasni箃vu 2019-2020 [e-dokument] / Zrakoplovno-tehni鑛i centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehni鑛i centar, 2021.
140 Izvje规e o radu koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradi筴a za 2020.g. [e-dokument] / Grad Nova Gradi筴a. - Nova Gradi筴a : Grad Nova Gradi筴a, 2021.
141 Izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 27. lipnja 2017. do 15. srpnja 2018. [e-dokument] / Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. - Zagreb : Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, 2018.
142 Izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 21. svibnja 2008. do 30 svibnja 2009. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. - Zagreb : Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, 2009.
143 Izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 01. lipnja 2009. do 30. lipnja 2010. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. - Zagreb : Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, 2010.
144 Izvje规e o radu Pravobranitelja za djecu za ... godinu [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2003- .
145 Izvje规e o radu Pravobranitelja za djecu za 2003. godinu [e-dokument] / [Pravobranitelj za djecu]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/06] 〆sta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-04-21 / 2004-04-30] : prilozi za raspravu).
146 Izvje规e o radu pravobranitelja za djecu za 2003. godinu [vremensko razdoblje 25. rujna - 31. prosinca 2003.] [ispis + e-dokument] / [Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
147 Izvje规e o radu Vije鎍 za prevenciju kiminaliteta Grada Nova Gradi筴a za .... g. [e-dokument] / Grad Nova Gradi筴a. - Nova Gradi筴a : Grad Nova Gradi筴a, 2022- .
148 Izvje规e o radu Vije鎍 za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradi筴a za 2020.g [e-dokument] / Grad Nova Gradi筴a. - Nova Gradi筴a : Grad Nova Gradi筴a, 2021.
149 Izvje规e o radu za razdoblje od 1.srpnja 2013. do 15. srpnja 2014. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. - Zagreb : Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, 2015.
150 Izvje规e o radu za razdoblje od 11. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. - Zagreb : Hrvatski sabor, Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, [2013.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655