Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

91 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, NN-MU 009/2012).
92 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu, NN-MU 010/2013).
93 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, NN-MU 005/2012).
94 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, NN-MU 005/2012).
95 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, NN-MU 005/2012).
96 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio, NN-MU 006/2012).
97 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku okviru Programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu, NN-MU 013/2013).
98 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu, NN-MU 012/2013).
99 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA - komponenta "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2011. godinu - drugi dio - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA - komponenta "Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija" za 2011. godinu - drugi dio, NN-MU 014/2011).
100 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu, NN-MU 011/2011).
101 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - prvi dio, NN-MU 011/2011).
102 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, NN-MU 005/2010).
103 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu u okviru programa IPA - komponeneta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu u okviru programa IPA - komponeneta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, NN-MU 005/2010).
104 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Jadransku prekograničnu suradnju između Hrvatske i Italije, Phare CBC/INTERREG III A - Novi jadranski program za susjedstvo, za 2006. godinu - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Jadransku prekograničnu suradnju između Hrvatske i Italije, Phare CBC/INTERREG III A - Novi jadranski program za susjedstvo, za 2006. godinu, NN-MU 009/2007).
105 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Jadransku prekograničnu suradnju Hrvatske i Italije, Phare CBC/INTERREG III A/CARDS - Jadranski program za susjedstvo (JPS), za 2005. godinu - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Jadransku prekograničnu suradnju Hrvatske i Italije, Phare CBC/INTERREG III A/CARDS - Jadranski program za susjedstvo (JPS), NN-MU 011/2006).
106 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Prekograničnu suradnju Hrvatske, Slovenije i Mađarske, Phare CBC/INTERREG III A - Program za susjedstvo, za 2005. godinu - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za Prekograničnu suradnju Hrvatske, Slovenije i Mađarske, Phare CBC/INTERREG III A - Program za susjedstvo, NN-MU 011/2006).
107 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za prekograničnu suradnju između Hrvatske, Slovenije i Mađarske, Phare CBC/INTERREG IIIA - Program za susjedstvo, za 2006. godinu - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za prekograničnu suradnju između Hrvatske, Slovenije i Mađarske, Phare CBC/INTERREG IIIA - Program za susjedstvo, za 2006. godinu , NN-MU 005/2007).
108 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za program pomoći EU na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2005. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za program pomoći EU na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2005. godinu , NN-MU 004/2007).
109 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA - Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA - Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 010/2009).
110 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorističkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu (decentralizirno upravljanje), NN-MU 013/2009).
111 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA - Prekogranični program Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA - Prekogranični program Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 010/2009).
112 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA - Prekogranični program Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA - Prekogranični program Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 010/2009).
113 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na Višekorisnički program 2B, za projekte koji zahtjevaju Sporazum o financiranju u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na Višekorisnički program 2B, za projekte koji zahtjevaju Sporazum o financiranju u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu, NN-MU 009/2009).
114 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu, NN-MU 009/2009).
115 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).
116 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu, NN-MU 010/2009).
117 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu, NN-MU 010/2009).
118 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).
119 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).
120 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655