Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO, NN-MU 005/2009).
62 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN), NN-MU 010/2008).
63 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, NN-MU 003/2013).
64 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije radi pridonošenja odvraćanju, prevenciji i sprječavanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Operacija Atalanta) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije radi pridonošenja odvraćanju, prevenciji i sprječavanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Operacija Atalanta) , NN-MU 001/2010).
65 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čadu i Srednjoafričkoj Republici (Operacija EUFOR Tchad/RCA) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čadu i Srednjoafričkoj Republici (Operacija EUFOR Tchad/RCA), NN-MU 001/2009).
66 Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa, NN-MU 005/2007).
67 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu (zajedničko upravljanje) - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu (zajedničko upravljanje), NN-MU 011/2009).
68 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o osnivanju te povlasticama i imunitetima Izaslanstva Komisije Europskih zajednica u Republici Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o osnivanju te povlasticama i imunitetima Izaslanstva Komisije Europskih zajednica u Republici Hrvatskoj, NN-MU 003/2011).
69 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), NN-MU 010/2008).
70 Sporazum o financiranju između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore Zajednice na području nuklearne sigurnosti za Hrvatsku za 2006. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore Zajednice na području nuklearne sigurnosti za Hrvatsku za 2006. godinu, NN-MU 010/2007).
71 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 009/2011). NE VAŽI!.
72 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 009/2011). NE VAŽI!.
73 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 008/2011). NE VAŽI!.
74 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 011/2013).
75 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Prekogranični program Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 011/2013).
76 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 011/2013).
77 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2009. godinu - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2009. godinu, NN-MU 009/2010).
78 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (decentralizirano upravljanje), NN-MU 006/2012).
79 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu, NN-MU 010/2013).
80 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu, NN-MU 010/2013).
81 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu, NN-MU 010/2013).
82 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013 godinu. - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu, NN-MU 010/2013).
83 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu, NN-MU 010/2013).
84 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (centralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu (centralizirano upravljanje), NN-MU 010/2012).
85 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2009. godinu, NN-MU 004/2011).
86 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu, NN-MU 004/2011).
87 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu, NN-MU 004/2011).
88 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu , NN-MU 004/2011).
89 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, NN-MU 009/2012).
90 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. godinu, NN-MU 009/2012).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655