Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2012. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2013.
32 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2011. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
33 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za ... i ... godinu / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
34 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. godinu za 緐panije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2007.
35 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2007. godinu za 緐panije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2008.
36 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2008. godinu za 緐panije u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
37 Izvje规e o provedbi Programa za obilje綼vanje mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) 2009. [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2010.
38 Izvje规e o provedbi Provedbenog programa Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009. godinu : (za razdoblje do 30. lipnja 2009.) [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
39 Jedinstvena konvencija o opojnim drogama - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 004/1994).
40 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike 萯le o prevenciji i kontroli zlouporabe i nedopu箃ene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
41 Konvencija o psihotropskim supstancama [i.e. Konvencija o psihotropnim tvarima] - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 004/1994).
42 Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenoga prometa i psihotropskim supstancama - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 004/1994).
43 Kriminalistika : odabrana poglavlja iz kriminalisti鑛e metodike : skripta [tisak] / Brneti, Glu硅i, ﹗perina ; Policijska akademija, Srednja policijska 筴ola. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-161-091-6.
44 Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 2006 - 2012 [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, [2006.].
45 Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 2006. - 2012 ; Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu . Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu [e-dokument] = Action plan on drug abuse control for the period 2006-2009
46 Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 2006. - 2012 ; Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu [tisak + e-dokument] = National drug control strategy in the Republic of Croatia 2006-2012 = Action plan on drug abuse control for the period 2006-2009 / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2006.
47 Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 2006. - 2012 ; Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu . Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 2006. - 2012 = National drug control strategy in the Republic of Croatia 2006-2012 [e-dokument]
48 Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2012. ISBN 978-953-95031-9-0.
49 Nacrt Izvje规a o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/75] Sedamdesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-02] prilozi za raspravu).
50 Nacrt Izvje规a o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Reublici Hrvatskoj za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/42] 萫trdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-09-04] prilozi za raspravu).
51 Nacrt Izvje规a o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/10] Deseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-08-27] prilozi za raspravu).
52 Nacrt izvje规a o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2006. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
53 National report ... to the EMCDDA by the Office for Combating Drugs Abuse of the Government of the Republic of Croatia : Croatia new development, trends and in-depth information on selected issues [e-dokument] / Office for Combating Drugs Abuse, Croatian National Drugs Information Unit ; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). - Zagreb : Office for Combating Drugs Abuse, Croatian National Drugs Information Unit, 2008- . ISSN 1848-6762.
54 Pismo pristanka glede RILO projekta u Isto鑞oj i Centralnoj Europi, izme饀 Vlade Republike Hrvatske, Vije鎍 za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za Me饀narodni program kontrole droga - UNDCP - (Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Isto鑞oj i Centralnoj Europi, izme饀 Vlade Republike Hrvatske, Vije鎍 za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za me饀narodni program kontrole droga - UNDCP, NN-MU 007/1997).
55 Pregled aktivnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga u 2012. godini [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2013.
56 Prijedlog Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj (2008.-2009.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/26] Dvadeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-12] prilozi za raspravu).
57 Prijedlog protokola o nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/271] Dvjesto sedamdeset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-02] prilozi za raspravu).
58 Provedbeni program izvr筫nja nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u ... godini / [Komisija za suzbijanje zlouporabe droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
59 Provedbeni program Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za ... godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2007- .
60 Provedbeni program Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655