Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

61 Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2008./09. : Chronicle of the Faculty of Architecture, University of Zagreb in academic year 2008/09 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, [2009].
62 Metalurški fakultet u Sisku : 40. obljetnica visokoškolske nastave metalurgije (1960. - 2000.) [tisak] / Josip Črnko, Darko Maljković. - Sisak : Metalurški fakultet u Sisku, 2000. ISBN 953-97821-1-2.
63 Misija, vizija i strateški pravci razvoja Umjetničke akademije u Splitu : (2013. - 2018.) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija. - Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2013.
64 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2011./2012. godine : stručni studij Primjena informacijskih tehnologija u poslovanju (PITUP) : v 1.0 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2011.
65 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2011./2012. godine : sveučilišni preddiplomski i diplomski studij : v 1.0 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2011.
66 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2011./2012. godine : sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Ekonomika poduzetništva.: v 1.0 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2011.
67 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2013./2014. godine : stručni preddiplomski studij "Primjena informacijskih tehnologija u poslovanju" : v 1.0 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2013.
68 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2013./2014. godine : sveučilišni diplomskih studija informatike [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2013.
69 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2013./2014. godine : sveučilišni diplomski studij "Ekonomika poduzetništva" : v 1.0 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2012.
70 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2013./2014. godine : sveučilišni preddiplomski studij "Ekonomika poduzetništva" : v 1.0 [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2013.
71 Modeli praćenja rada i ocjenjivanja studenata akademske 2013./2014. godine : sveučilišni preddiplomski studij "Informacijski/Poslovni sustavi" [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin. - Varaždin : Sveučilište u Zagrebu. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2013.
72 Naših pola stoljeća : 1962. - 2012. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 2012. ISBN 978-953-6457-66-3.
73 Obrazovanje studenata s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu Zagreb [tisak + e-dokument] / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2008. ISBN 978-953-6025-22-0.
74 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2012.
75 Odluka o uvjetima upisa i razredbenog postupka za diplomske studije u akademskoj godini 2015/2016. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2015.
76 Odluka o uvjetima upisa pristupnika na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2015.
77 Ordinance on the quality assurance system of the University of Zagreb Centre for Croatian Studies [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2010.
78 Pedeset godina studija metalurgije : monografija 1960.-2010. [tisak] / [autor tekstova Mirko Gojić]. - Sisak : Metalurški fakultet u Sisku, 2010. ISBN 978-953-7082-12-3.
79 Plan evakuacije i spašavanja [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet. - Sisak : Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 2012.
80 Plan prihoda i primitaka : [2014] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2014.
81 Plan prihoda i primitaka : [2015. - 2017.] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2014.
82 PMF : Faculty of Science, University of Zagreb [e-dokument] / [editor: Davor Kovačević]. - Zagreb : Faculty of Science, University of Zagreb, [2012.].
83 Pola stoljeća nam je tek : 1961. - 2011. : Spomenica Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Središnja knjižnica. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. ISBN 978-953-184-166-5 ; 978-953-184-167-2.
84 Pomorski fakultet [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, 2009.
85 Pomorski fakultet [tisak] / [priredio] Centar za razvoj i odnose Pomorskog fakulteta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, [2007].
86 Poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti i interdisciplinarnih tehničkih znanosti : [2013] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2013.
87 Poslovnik o radu Akademijskog vijeća Akademije dramske umjetnosti [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2003.
88 Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu Odjela za nastavničke studije u Gospiću [e-dokument] / Stručno vijeće Odjela za nastavničke studije u Gospiću. - Gospić : Sveučilište u Zadru, 2012.
89 Poslovnik o radu stalnih Povjerenstava Fakultetskog vijeća [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
90 Poslovnik o radu Vijeća [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655