Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 ARUSHA deklaracija - Deklaracija Vijeća za carinsku suradnju o integritetu carinske službe - (Odluka o prihvaćanju i objavljivanju ARUSHA deklaracije, NN-MU 014/2003).
152 Assessment of Readiness of Croatian Companies to Introduce I4.0 Technologies [e-dokument] / Rajka Hrbić, Tomislav Grebenar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (CNB working papers ; 63).
153 Audit in Croatia [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency - CIPA. - Zagreb : CIPA, 1999.
154 Automatska razmjena informacija : priručnik [e-dokument] / priredile: Ksenija Cipek, Lidija Karačić, Jelena Korica. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
155 Automatska razmjena informacija : priručnik [e-dokument] / priredile: Lidija Karačić, Jelena Korica. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
156 Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014., 2015. i 2016. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017.
157 Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014., 2015., 2016. i 2017. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2018.
158 Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014., 2015., 2016. i 2017. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2018.
159 Banke na raskrižju : izvješće o stanju u bankovnom sustavu Republike Hrvatske [tisak] / Hrvatska narodna banka - HNB. - Zagreb : Narodna banka Hrvatske, 1997. - (NBH pregledi ; 5).
160 Banking Distress in Europe in the Context of the Global Financial Crisis - the Role of Capital Flows [e-dokument] / Mislav Brkić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (CNB surveys ; 36). ISSN 1334-0131 (online).
161 Banking in transition : the case of Croatia [tisak] / Marko Škreb. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1994. - (NBC working papers ; No 2).
162 Banking sector problems: causes, solutions and consequences [tisak + e-dokument] / Ljubinko Jankov. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 1).
163 Banking sector problems: causes, solutions and consequences [tisak + e-dokument] / Ljubinko Jankov. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2000. - (Occasional paper ; no. 10).
164 Banking system in 1998 [tisak + e-dokument] / approved by Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 2).
165 Bankovni sustav u 1998. godini [tisak + e-dokument] / odobrio Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka, 1999. - (HNB Pregledi ; 1).
166 Banks at the crossroads : a report on the banking system in the Republic of Croatia [tisak] / Croatian National Bank. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1997. - (NBC surveys ; 4).
167 Banks bulletin [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- . ISSN 1333-1043.
168 Behavioural Model of Assessment of Probability of Default and the Rating of Non-Financial Corporations [e-dokument] / Tomislav Grebenar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2018. - (CNB working papers ; 56).
169 Bezgotovinske platne transakcije : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019-.
170 Bihevioralni model procjene vjerojatnosti nastanka događaja neispunjavanja obveza i rejting nefinancijskih poduzeća [e-dokument] / Tomislav Grebenar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Istraživanja ; 53). ISSN 1334-0077 (online).
171 Bilanca : stanje na dan ... [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015-.
172 Bilanca Hrvatske narodne banke (aktiva) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2012.].
173 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, [2015].
174 Bilješka o kunskom kreditiranju [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (HNB Pregledi ; 29). ISSN 1334-0085.
175 Bilješke uz Financijski plan za 2015. i procjene za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
176 Bilten [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1994- . ISSN 1331-6036.
177 Bilten o bankama [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- . ISSN 1333-1035.
178 Bilten Programi Unije 2021.-2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022-.
179 Bilten Središnje harmonizacijske jedinice [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .
180 Bilten unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655