Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

91 Izvje规e o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije u ... godini : temeljem odredbe 鑜anka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
92 Izvje规e o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a : za razdoblje: ... [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2015-.
93 Izvje规e o radu Programskog vije鎍 HRT-a i provedbi programskih na鑕la i obveza HRT-a utvr餰nih Zakonom o HRT-u i ugovorom iz 鑜anka 13. Zakona o HRT-u [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
94 Izvje规e o radu Programskog vije鎍 Hrvatske radio-televizije za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Predsjednik Programskog vije鎍 HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2015- .
95 Izvje规e o radu Vlastitog pogona za 2021. [e-dokument] / Grad Omi. - Omi : Grad Omi, 2022.
96 Izvje规e o sklopljenim ugovorima za 2011. s kona鑞o ispla鎒nim iznosima po ugovoru [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2012.
97 Katalog infomacija [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2010.
98 Katalog informacija [e-dokument] / Agencija za civilno zrakoplovstvo. - Zagreb : Agencija za civilno zrakoplovstvo, [2011.].
99 Katalog informacija [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2011.
100 Katalog informacija [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2012.
101 Katalog informacija [e-dokument] / Agencija za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga. - Zagreb : Agencija za regulaciju tr緄箃a 緀ljezni鑛ih usluga, [2012].
102 Katalog informacija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2012.
103 Katalog informacija [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Osijeku. - Osijek : Dr綼vni arhiv, [2012.].
104 Katalog informacija [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Dr綼vni arhiv u Rijeci, 2014.
105 Katalog informacija [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Dr綼vni arhiv u Slavonskom Brodu, [2014.].
106 Katalog informacija [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Zagrebu. - Zagreb : Dr綼vni arhiv u Zagrebu, 2011.
107 Katalog informacija [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2012.
108 Katalog informacija [e-dokument] / Hrvatski dr綼vni arhiv. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni arhiv, 2008.
109 Katalog informacija [e-dokument] / Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2009.
110 Katalog informacija [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slu綽u. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slu綽u, 2010.
111 Katalog informacija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje. - [Zagreb] : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, [2010.].
112 Katalog informacija [e-dokument] / Matica hrvatska. - Zagreb : Matica hrvatska, [2012.].
113 Katalog informacija [tisak + e-dokument] / Institut za migracije i narodnost. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2009.
114 Katalog informacija Agencije za istra緄vanje nesre鎍 i ozbiljnih nezgoda zrakoplova [e-dokument] / Agencija za istra緄vanje nesre鎍 i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. - Zagreb : Agencija za istra緄vanje nesre鎍 i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, 2012.
115 Katalog informacija Agencije za mobilnost i programe EU [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, [2012].
116 Katalog informacija Agencije za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2009.
117 Katalog informacija Agencije za osiguranje radni鑛ih potra緄vanja u slu鑑ju ste鑑ja poslodavca [e-dokument] / Agencija za osiguranje radni鑛ih potra緄vanja u slu鑑ju ste鑑ja poslodavca. - Zagreb : Agencija za osiguranje radni鑛ih potra緄vanja u slu鑑ju ste鑑ja poslodavca, [2012].
118 Katalog informacija Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije : sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, [2010].
119 Katalog informacija Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2012.
120 Katalog informacija Agencije za za箃itu okoli筧 sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, dostupno规u i cjenikom [tisak + e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655