Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

31 Diplomski studij geološkog inženjerstva : smjer : hidrogeologija i inženjerska geologija : smjer : geologija okoliša [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2005.
32 Dopustite da vam se predstavimo: jedan fakultet - sedam lica [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, [2017].
33 Dual subject graduate study in Anthropology program curriculum [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Chair of Anthropology. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Chair of Anthropology, 2005.
34 ECTS information package for academic year 2013/2014 : course catalogue - graduate study [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2014.
35 ECTS information package for academic year 2013/2014 : course catalogue - undergraduate study [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2014.
36 Godišnjak sveučilišnih prvostupnika : ... [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2009- .
37 Informacije o razredbenom postupku i studiju [tisak] / urednik Davor Dukić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2007.
38 Informacije o razredbenom postupku i upisu studenata u I godinu studija akademske 2004/2005. godine [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, 2004.
39 Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih studija akademske godine 2008/2009 [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2008.
40 Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija akademske godine 2011/2012. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2011.
41 Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija akademske godine 2012/2013. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2012.
42 Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu redovnih preddiplomskih sveučilišnih studija akademske godine 2015/2016. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2015.
43 Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu studija akademske 2008./2009. godine s programom razredbenog postupka [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, 2008.
44 International student guide [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, [2014].
45 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Akademije dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2009- .
46 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2009- .
47 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Akademije primijenjene umjetnosti, Sveučilište u Rijeci za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2009- .
48 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011.
49 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Muzičke akademije, Sveučilište u Zagrebu za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011- .
50 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Umjetničke akademije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. - Osijek : Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, 2011- .
51 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Umjetničke akademije, Sveučilište u Splitu za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2010- .
52 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta za ... [tisak + e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2009- .
53 Katalog informacija Akademije dramske umjetnosti [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2010.
54 Katalog informacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, [2014.].
55 Katalog informacija Umjetničke akademije u Osijeku : [2014] [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija, 2014.
56 Katalog informacija Umjetničke akademije u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija, 2012.
57 Katalog opreme = Equipment Catalogue [tisak + e-dokument] / urednici: Vesna Tomašić... [et al.]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2007. ISBN 978-953-6470-35-8.
58 Katalog opreme [e-dokument] = Equipment catalogue / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2012.
59 Katalog opreme i softvera [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2005. ISBN 953-6923-05-X.
60 Kodeks nastavničke etike Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu [tisak] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2004.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655