Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Regional operational programme 2005 - 2012 [tisak + e-dokument] / Brod - Posavina County. - Slavonski Brod : Brod - Posavina County, 2005.
242 Regional operational programme : 2005 - 2010 [tisak + e-dokument] / Lika-Senj County. - Gospić : Lika-Senj County, [2006].
243 Regional Operational Programme Sisak-Moslavina County [e-dokument] / County of Sisak-Moslavina, County Corporation Council. - Sisak : County of Sisak-Moslavina, County Corporation Council, 2004.
244 Regionalni operativni program (ROP) Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2006-2013. godine [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2006.
245 Regionalni operativni program 2004. - 2010. [e-dokument] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2003.
246 Regionalni operativni program 2005 - 2012 [e-dokument] / Karlovačka županija. - Karlovac : Karlovačka županija, 2005.
247 Regionalni operativni program 2005. - 2012. [tisak + e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2005.
248 Regionalni operativni program 2007. - 2010. : ažuriran tijekom 2006. godine [e-dokument] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2006.
249 Regionalni operativni program : 2005 - 2010 [tisak + e-dokument] / Ličko-senjska županija. - Gospić : Ličko-senjska županija, [2006].
250 Regionalni operativni program Istarske županije [e-dokument] / Istarska razvojna agencija (IDA). - [Pula] : Istarska županija, [2007]. ISBN 978-953-95717-0-0.
251 Regionalni operativni program Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Zagorska razvojna agencija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2006.
252 Regionalni operativni program Primorsko-goranske županije : 2008.-2013. [e-dokument] / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2008.
253 Regionalni operativni program Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija, Županijsko poglavarstvo. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, Županijsko poglavarstvo, 2004.
254 Regionalni operativni program Varaždinske županije 2006. - 2013. [e-dokument] / Varaždinska županija. - Varaždin : Varaždinska županija, 2006.
255 Regionalni operativni program Varaždinske županije 2006.-2013. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije ; Institut za međunarodne odnose. - Varaždin : Varaždinska županija, 2006.
256 Regionalni operativni program Šibensko-kninske županije 2004-2010 [e-dokument] / Šibensko-kninska županija. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2004.
257 Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RPSZ) u Hrvatskoj : [info list] = Regional Housing Programme [e-dokument] / Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- .
258 Regionalni razvoj, razvoj sustava naselja, urbani i ruralni razvoj i transformacija prostora : završna verzija [e-dokument] / autori dokumenata: Jasenka Kranjčević... [et al.]. - Zagreb : Institut za turizam, 2014.
259 Regionalni razvojni koncept Varaždinske županije [e-dokument] / Varaždinska županija. - Varaždin : Varaždinska županija, 2015.
260 Sažeci izvješća o radu za 2011. godinu : županijske komore [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].
261 Sažeci izvješća o radu za 2013. godinu : županijske komore [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2014.
262 Sažeci Plana rada za 2014. godinu : županijske komore [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2013.
263 Sažetak o radu HGK - Komore Zagreb u 2010. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, [2011].
264 Sisak-Moslavina County Development Strategy (2007-2013) [e-dokument] / Sisak-Moslavina County. - Sisak : Sisak-Moslavina County, 2007.
265 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2009. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2009. godinu, NN-MU 004/2011).
266 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu (decentralizirano upravljanje) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu, NN-MU 003/2009).
267 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu, NN-MU 009/2009).
268 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za 2007. godinu, koji se odnosi na: Horizontalni program za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu na zapadnom Balkanu; Regionalni program podrške ažuriranju, provedbi i nadzoru strategija integriranog upravljanja granicama i povezanih akcijskih planova, te razvoju regionalnih i prekograničnih inicijativa; i Regionalni program o razvoju trgovine na zapadnom Balkanu, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za 2007. godinu, koji se odnosi na: Horizontalni program za Tempus, Erasmus Mundus i Mladi na djelu na zapadnom Balkanu; Regionalni program podrške ažuriranju, provedbi i nadzoru strategija integriranog upravljanja granicama i povezanih akcijskih planova, te razvoju regionalnih i prekograničnih inicijativa; i Regionalni program o razvoju trgovine na zapadnom Balkanu, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, NN-MU 007/2008).
269 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, NN-MU 009/2008).
270 Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Promet za pomoć" Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program "Promet" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, NN-MU 008/2008).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655