Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2016.
212 Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2016.
213 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2017.
214 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2017.
215 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2017.
216 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
217 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2019.
218 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2020.
219 Godišnji plan rada za 2021. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2021.
220 Godišnji plan rada za 2022. godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2022.
221 Godišnji plan rada za razdoblje 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2009.
222 Govorna mjerila sluha [tisak] / Organisation Internationale de Métrologie Légale - OIML. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 122).
223 Guidelines for the development, accreditation and implementation of joint programmes [e-dokument] / [autori: Emita Blagdanc... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2016. ISBN 978-953-8103-01-8.
224 Gumena i plastična obuća - Nazivlje (ISO 10335:1990) - Četverojezično izdanje [tisak] = Rubber and plastics footwear - Nomenclature (ISO 10335:1990) - Quadrilingual edition = Articles chaussants en caoutchouc et en plastique - Nomenclature (ISO 10335:1990) - Edition quadrilingue = Obuvnie izdelija iz kaučuka i plastmass - Nomenklatura (ISO 10335:1990) - Četverojazičnij izdanie / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 10335).
225 HAA : Hrvatska akreditacijska agencija : Croatian Accreditation Agency [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2018.
226 HAA glasilo : glasilo Hrvatske akreditacijske agencije [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2008- . NE IZLAZI VIŠE!.
227 Haški sporazum o međunarodnoj pohrani industrijskoga dizajna, od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu, 28. studenoga 1960. (Haški akt 1960.), i dopunjen u Stockholmu, 14. srpnja 1967., s izmjenama od 28. rujna 1979. (Stockholmski dopunski akt 1967.) - (Zakon o potvrđivanju Haškog sporazuma o međunarodnoj pohrani industrijskog dizajna, od 6. studenoga 1925., revidiranog u Hagu, 28. studenoga 1960. (Haški akt 1960.), i dopunjenog u Stockholmu, 14. srpnja 1967., s izmjenama od 28. rujna 1979. (Stockholmski Dopunski akt 1967.), te Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, NN-MU 014/2003).
228 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2000. godinu : tehnički odbori - tehnička infrastruktura dragovoljne normizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2001).
229 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2000. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2001).
230 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2001. godinu : tehnički odbori - tehnička infrastruktura dragovoljne normizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2002).
231 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2001. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2002).
232 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2002. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2003).
233 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2003. godinu : tehnički odbori - tehnička infrastruktura dragovoljne normizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2004).
234 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2003. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2004).
235 Hrvatska normizacija - godišnji izvještaj za 2004. godinu : tehnički odbori - tehnička infrastruktura dragovoljne normizacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, (2005).
236 Hrvatske norme za upravljanje kakvoćom, upravljanje okolišem i ocjenu sukladnosti : HRN ISO 9000, HRN ISO 14000, HRN EN 45000 [e-građa] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001.
237 Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva : 2003 [e-građa] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2003.
238 Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva : službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo = Croatian intellectual property gazette [tisak + e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 1997- . ISSN 1331-2030 ; 1847-3024 (od 2011).
239 Hrvatski izumitelji kroz povijest [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2005. ISBN 953-6513-47-1.
240 Hrvatski patentni glasnik : službeno glasilo Državnog zavoda za patente [tisak] = Croatian patent gazette / Državni zavod za patente. - Zagreb : Državni zavod za patente Republike Hrvatske, 1994-1996. ISSN 1330-1578. NE IZLAZI VIŠE!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655