Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Annual report for .... [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017-.
182 Autorsko pravo u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006. ISBN 953-6513-52-8.
183 Bibliografija nakladničke djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (1983.-2012.) [tisak] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu. - Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. ISBN 978-953-154-196-1.
184 BICRO [e-dokument] / Business Innovation Croatian Agency. - Zagreb : Business Innovation Croatian Agency, [2011.].
185 Bilanca : stanje na dan 31. prosinca 2014. godine [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, [2015].
186 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2023.
187 Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje poslovanja 01.01.2014. - 31.12.2014. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2015.
188 Bilješke uz Financijski plan za 2015. i procjene za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
189 Catalogue of innovative projects from Croatia [e-dokument] / Business Innovation Croatian Agency. - Zagreb : Business Innovation Croatian Agency, 2011.
190 Catalogue of innovative projects from Croatia [e-dokument] / Business Innovation Croatian Agency. - Zagreb : Business Innovation Croatian Agency, 2012.
191 Code of Ethics of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2018.
192 Croatian Academy of Sciences and Arts [tisak] / Croatian Academy of Sciences and Arts. - 2nd revised and improved ed. - Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 1994.
193 Croatian intellectual property system and the State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia : basic facts [tisak + e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2001.
194 Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača [e-dokument] = Declaration of Commitment to "The European Charter for Researchers" and "The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010.
195 Deklaracija o znanju ; Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004.
196 Development Strategy of the Catholic University of Croatia during the period up to 2020 [e-dokument] / Universitas Studiorum Catholica Croatica. - Zagreb : Universitas Studiorum Catholica Croatica, [2015.].
197 Distribucijski centar za Microsoftove proizvode (MSRef) : izvještaj za mjesec ... godine .... [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2014-.
198 Djeca i obitelji prije, tijekom i nakon potresa [e-dokument] / Krešimir Prijatelj, Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja : Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, [2021].
199 Doktorski studiji u Hrvatskoj : stajalište Agencije za znanost i visoko obrazovanje na temelju rezultata vanjskog vrednovanja doktorskih studijskih programa provedenog u 2016. i 2017. godini [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2017.
200 Drugi Rebalans Financijskog plana - Plan prihoda za 2015. godinu i procjena za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
201 Državna nagrada za znanost za 2006. godinu [e-dokument] / [urednici: Martin Oršolić, Vesna Laganović]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2007.
202 Državna nagrada za znanost za 2007. godinu [e-dokument] / [urednici: Jozo Ćavar, Vesna Laganović]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2008.
203 Državna nagrada za znanost za 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2009. ISBN 978-953-6569-64-9.
204 Državna nagrada za znanost za 2009. godinu [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010. ISBN 978-953-6569-69-4.
205 Državna nagrada za znanost za 2010. godinu [e-dokument] / [urednici: Vesna Laganović, Jozo Ćavar]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2011. ISBN 978-953-6569-75-5.
206 Dugoročni sporazum o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj suradnji, između SFRJ i Republike Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998). NE VAŽI!.
207 Elaborat o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Sveučilišnog centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
208 Elaborat programa cjeloživotnog obrazovanja - Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2023.
209 Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost [2014] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
210 Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost [2018] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655