Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Godišnje izvješće o provedbi Strategije razvoja Općine Darda : 2016. - 2021. [e-dokument] / Općina Darda. - Darda : Općina Darda, 2020.
32 Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za ... godinu [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Županijska skupština. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2016- .
33 Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Funtana-Fontane za potpore provedbi programa i projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini [e-dokument] / Općina Funtana. - Funtana : Općina Funtana, 2022-.
34 Gradski operativni program [e-dokument] / Grad Ivanec. - Ivanec : Grad Ivanec, 2010.
35 Hercegovac 2027 : katalog projekata do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina" : radna verzija ... [e-dokument] / T&MC Group. - Hercegovac : Općina Hercegovac, 2020- .
36 HPT u Domovinskom ratu : 1991-1995. [tisak] / autor teksta Zlatko Cišper. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije : Hrvatska pošta, 1999. ISBN 953-10-0031-X.
37 Hrvatska : strategija razvoja [tisak] / glavni urednik Željko Bujas. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994. - (Posebna izdanja HAZU). ISBN 953-154-033-0.
38 Identifikacija ključnih projekata za implementaciju vizije turističkog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2010.
39 Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora na području Međimurske županije [e-dokument] / Međimurska županija. - Čakovec : Međimurska županija, 2015.
40 Informacija o stanju gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području Grada Valpova u ... godini [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vijeće. - Valpovo : Grad Valpovo, 2017- .
41 Informacija o stanju gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području Grada Valpova u 2019. godini i s osvrtom na prvih deset mjeseci 2020. godine [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vijeće. - Valpovo : Grad Valpovo, 2020.
42 Informacija o stanju i pravcima razvoja sporta na području Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2014.
43 Informacija o stanju i pravcima razvoja športa na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.
44 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2019.
45 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
46 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
47 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
48 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2014.
49 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
50 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
51 Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" ... [et al.]. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
52 Informacija o stanju projekata u poduzetničkim zonama Križ [e-dokument] / Općina Križ. - Križ : Općina Križ, 2011.
53 Informativno-obrazovni centar : moduli [tisak] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2011. ISBN 978-953-7443-16-0.
54 Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
55 Iskorak 2001 : razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2002.
56 Izvještaj II: Strateški plan razvoja turizma Kvarnera 2016. - 2020. godine (verzija za javnu raspravu) [e-dokument] / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Institut za turizam. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
57 Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2016- .
58 Izvještaj o provedbi strategije razvoja Grada Jastrebarskog za .... godinu [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2016- .
59 Izvještaj o provedbi strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. [e-dokument] / Grad Jastrebarsko, Gradonačelnik. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2014.
60 Izvještaj o provedbi strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. [e-dokument] / Grad Jastrebarsko, Gradonačelnik. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655