Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Bijela knjiga : dodatak. Telekomunikacije [tisak] = Telecomunications / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
32 Bijela knjiga : priprema pridruženih država srednje i istočne Europe za integraciju u unutarnje tržište Unije (podnijela Komisija) [tisak] / Komisija Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1995.
33 Bilten Komisije za ispitivanje S-uređaja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo : znanstveno stručni časopis za protueksplozijsku zaštitu [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Komisija za ispitivanje S-uređaja, 1972-2002 . ISSN 0350-7696 ; 1330-5395. NE IZLAZI VIŠE!.
34 Bitumen i bitumenska veziva - Nazivlje (EN 12597:2000) - Četverojezična verzija [tisak] = Bitumen and bituminous binders - Terminology (EN 12597:2000) - Quadrilingual version = Bitume et liants bitumineux - Terminologie (EN 12597:2000) - Version quadrilingue = Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie (EN 12597:2000) - Viersprachige Fassung / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN EN ; 12597).
35 Boce mjerni spremnici [tisak] / OIML. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 96).
36 Boje i lakovi - Nazivi i definicije za prekrivne materijale - 1. dio: Opći nazivi (EN 971-1:1996) - Četverojezično izdanje [tisak] = Paints and varnishes - Terms and definitions for coating materials - Part 1: General terms (EN 971-1:1996) - Quadrilingual edition = Peintures et vernis - Termes et définitions pour produits de peinture - Part 1: Termes généraux (EN 971-1:1996) - Edition quadrilingue = Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdrücke und Definitionen für Beschichtungsstoffe - Teil 1: Algemeine Begriffe (EN 971-1:1996) - Viersprachige Fassung / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN EN ; 971-1).
37 Borna kiselina za industrijsku uporabu - Određivanje udjela borne kiseline - Volumetrijska metoda [tisak] = Boric acid for industrial use - Determination of boric acid content - Volumetric method / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2003. - (Hrvatska norma HRN ; 1109).
38 Brodogradnja [tisak] / stručni tim Želimir Sladoljev... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-34-7.
39 Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka - (Uredba o pristupanju Budimpeštanskom ugovoru o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka, NN-MU 011/1999).
40 CEN : smjernice za prijam pridruženika u članstvo CEN-a [e-dokument] = CEN : guidelines for the accession of affiliates to CEN National Member status / Hrvatski zavod za norme ; Europski odbor za normizaciju. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2009.
41 CEN/CENELEC Guide 1 : status europske norme [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 1 : status of the European Standard / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010.
42 CEN/CENELEC Guide 10 : smjernice za distribuciju i prodaju CEN/CENELEC-ovih publikacija [e-dokument] = Guidelines for the distribution and sales of CEN-CENELEC publications / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010.
43 CEN/CENELEC Guide 10:2001: smjernice za distribuciju i prodaju CEN/CENELEC-ovih publikacija [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 10:2001 : guidelines for the distribution and sales of CEN/CENELEC publications / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2007.
44 CEN/CENELEC Guide 11:2006 obavijesti o proizvodu bitne za potrošače : smjernice za sastavljače norma [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 11:2006 Product information relevant to consumers : guidelines for standard developers / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2006.
45 CEN/CENELEC Guide 12:2008 : koncepcija pridruživanja CEN-u i CENELEC-u = CEN/CENELEC Guide 12:2008 : the concept of Affiliation with CEN and CENELEC [e-dokument] / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2008.
46 CEN/CENELEC Guide 17 : upute za pisanje norma uzimajući u obzir potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća (SME) [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 17 : guidance for writing standards taking into account micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) needs / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010.
47 CEN/CENELEC Guide 18 : provedba posebnih sporazuma povjerenih CEN-u i CENELEC-u u skladu s okvirnim partnerskim sporazumima Europske komisije i EFTA-e 2009. (FPA 2009) koji obuhvaćaju zadatke koji se dodjeljuju CEN-u i CENELEC-u u vezi s europskom normizacijom [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 18 : Execution of Specific Agreements issued to CEN and CENELEC in accordance with the EC and EFTA Framework Partnership Agreements 2009 (FPA 2009) covering the tasks to be assigned to CEN and CENELEC relating to European standardization / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010.
48 CEN/CENELEC Guide 19 : smjernice za upravljanje posebnim sporazumima nacionalnih članova uključujući načela podugovaranja [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 19 : guidelines for the administration of Specific Agreements by National Members including principles for subcontracting / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2011.
49 CEN/CENELEC Guide 24 : normizacija elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) namijenjena tehničkim odborima za proizvode [e-dokument] = CENELEC Guide 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2005.
50 CEN/CENELEC Guide 25 : upute za uporabu norma u implementaciji EMC direktive [e-dokument] = CENELEC Guide 25 : guide on the use of Standards for the implementation of the EMC Directive / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2005.
51 CEN/CENELEC Guide 2:2001 : interesi potrošača i priprema europskih norma [e-dokument] = CEN/CENELEC Guide 2:2001 : consumer interests and the preparation of European Standards / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2008.
52 CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi - 3. dio: Pravila za ustroj i sastavljanje publikacija CEN/CENELEC-a (ISO/IEC Smjernice - 2. dio, preinačen) 2006-12 = Internal regulations part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC publications (ISO/IEC directives - part 2, modified) 2006-12 [e-dokument] / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2007.
53 CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi - 3. dio: Pravila za ustroj i sastavljanje publikacija CEN/CENELEC-a (ISO/IEC Smjernice - 2. dio, preinačen) 2006-12 [e-dokument] / CEN ; CENELEC ; Europski odbor za normizaciju ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2007.
54 CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi - 3. dio: Pravila za ustroj i sastavljanje publikacija CEN/CENELEC-a (ISO/IEC Smjernice - 2. dio, preinačen) 2009-08 ispravljena verzija [e-dokument] = CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 3 : rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC publications (ISO/IEC directives - Part 2, modified) 2009-08 corrected version / CEN ; CENELEC ; Hrvatski zavod za norme ; Europski odbor za normizaciju. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010.
55 CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi : treći dio : pravila za sastavljanje i oblikovanje europskih normi (pravila PNE) [tisak] = CEN/CENELEC Internal Regulations : part three : rules for the drafing and presentation of European Standards (PNE-Rules) / CEN/CENELEC. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997.
56 CEN/CENELEX unutrašnji propisi : drugi dio: Opća pravila za normizacijski rad CEN/CENELEX, 1996-06 (prijevod, dvojezično izdanje) [tisak] = Part 2: Common rules for standards work CEN/CENELEX, 1996-06 (bilingual edition) / CEN/CENELEX. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998.
57 CENELEC Guide 11:2003 : smjernice za prijam pridruženika u članstvo CENELEC-a [e-dokument] = CENELEC Guide : guidelines for the accession of affiliates to membership of CENELEC / Hrvatski zavod za norme ; CENELEC. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2009.
58 CENELEC Guide 2 : Priprema norma za sigurnost u projektiranju i konstrukciji električne opreme [e-dokument] = CENELEC Guide 2 : Preparation of standards for safety in the design and construction of electrical equipment / Hrvatski zavod za norme ; CENELEC. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2001.
59 CENELEC Guide 3 : Međusobna povezanost propisa i norma : 1. dio: Upućivanje na norme - osnovni načini primjene : 2. dio: Usklađivanje propisa i upućivanje na norme [e-dokument] = CENELEC Guide 3 : Interrelation between regulations and standards : Part 1: Reference to standards - the main ways of application : Part 2: Harmonization of regulations and reference to standards / Hrvatski zavod za norme ; CENELEC. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2001.
60 CENELEC Guide 4 : Dokument o politici nacionalnih odstupanja za harmonizacijske dokumente s posebnim upućivanjem na niskonaponsku direktivu (73/23/EEC) Europske zajednice [e-dokument] = CENELEC Guide 4 : Policy paper on national deviations to harmonization documents with particular reference to the Low Voltage Directive (73/23/EEC) of the European Community / Hrvatski zavod za norme ; CENELEC. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2001.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655