Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

31 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Hrvatska energetska regulatorna agencija. - Zagreb : Hrvatska energetska regulatorna agencija, 2019.
32 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2020.
33 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Slavonskom Brodu [e-dokument] / Sveučilište u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020.
34 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, 2018.
35 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Agenciji za zaštitu osobnih podataka [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.
36 Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2017.
37 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Kaštela [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Kaštela. - Kaštela : Grad Kaštela, 2017.
38 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Osijeku [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2017.
39 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Ministarstvu poljoprivrede [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019.
40 Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2017.
41 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji ureda i službi Vlade Republike Hrvatske [e-dokument] / Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske, 2019.
42 Interni pravilnik o uvjetima dodjele prava na uporabu logotipa "100 [posto] Papuk" i slogana "S gore koja pamti more" drugoj osobi [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Papuk". - Velika : Javna ustanova "Park prirode Papuk", 2019.
43 Izdavački standard Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / izradila Radna skupina: Lada Badurina ... [et al.]. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2013.
44 Katalog radnih mjesta Hrvatske radiotelevizije [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2021.
45 Kodeks ponašanja sprječavanja diskriminacije i uznemiravanja [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2021.
46 Kodeks zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Hrvatska javnobilježnička komora. - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2018.
47 Kućni red : izvadak iz kućnog reda koji se odnosi na građane : korištenje radnih i ostalih prostorija u zgradama [e-dokument] / Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. - Zagreb : Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, 2020.
48 Kućni red Državnog arhiva u Rijeci [e-dokument] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, [2015.].
49 Kućni red Državnog arhiva u Splitu [e-dokument] / Državni arhiv u Splitu. - Split : Državni arhiv u Splitu, 2014.
50 Kućni red Državnog arhiva u Splitu [e-dokument] / Državni arhiv u Splitu. - Split : Državni arhiv u Splitu, 2021.
51 Kućni red Srca [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2022.
52 Kućni red Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2023.
53 Kućni red Upravnog suda u Osijeku [e-dokument] / Upravni sud u Osijeku. - Osijek : Upravni sud u Osijeku, 2022.
54 Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske [e-dokument] / Vrhovni sud. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2019.
55 Lučke tarife : najviši iznos lučkih naknada za osnovne lučke i ostale gospodarske djelatnosti koje korisnici luke plaćaju ovlaštenicima koncesija za dobivene usluge na lučkom području Luke Rijeka - bazen Omišalj : pročišćeni tekst [e-dokument] / Lučka uprava Rijeka. - Rijeka : Lučka uprava Rijeka, 2021.
56 Lučke tarife : najviši iznos lučkih naknada za ostale gospodarske djelatnosti koje korisnici luke plaćaju ovlaštenicima koncesija za dobivene usluge na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj : pročišćeni tekst [e-dokument] / Lučka uprava Rijeka. - Rijeka : Lučka uprava Rijeka, 2021.
57 Naputak o dodjeljivanju AAI@EduHr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta u Institutu za javne financije [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
58 Naputak o dodjeljivanju AAI@EduHr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta u Institutu za turizam [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2014.
59 Naputak o dostavi dokumenata za objavu na Internetu dostupnu javnosti [e-dokument] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, 2016.
60 Naputak o dostavi dokumenata za objavu na internetu dostupnu javnosti [e-dokument] / Općina Ivankovo, Općinski načelnik. - Ivankovo : Općina Ivankovo, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655