Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

451 Strategija razvoja Općine Borovo 2015.-2022. [e-dokument] / Općina Borovo. - Borovo : Općina Borovo, 2015.
452 Strategija razvoja Općine Bosiljevo : 2018.-2021. : novo [e-dokument] / Adria Bonus. - Bosiljevo : Općina Bosiljevo, 2018.
453 Strategija razvoja Općine Bošnjaci za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.. - Bošnjaci : Općina Bošnjaci, 2016.
454 Strategija razvoja Općine Brdovec 2010.-2020. [e-dokument] / Općina Brdovec. - Brdovec : Općina Brdovec, [2010].
455 Strategija razvoja Općine Breznica za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije. - Varaždin : Općina Breznica, 2016.
456 Strategija razvoja Općine Breznički Hum za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / [Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.]. - Varaždin : Općina Breznički Hum, 2016.
457 Strategija razvoja Općine Brinje 2014.-2018. [e-dokument] / P.M.C. d.o.o.. - Brinje : Općina Brinje, 2015.
458 Strategija razvoja Općine Brodski Stupnik 2015. - 2020. [e-dokument] / [izvršitelj: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.]. - Brodski Stupnik : Općina Brodski Stupnik, 2016.
459 Strategija razvoja Općine Cista Provo za razdoblje 2017.-2021. [e-dokument] / INVEST CONSULTING. - Cista Provo : Općina Cista Provo, 2016.
460 Strategija razvoja Općine Civljane 2015 -2020 : programski dio [e-dokument] / Inovacije i razvoj d.o.o.. - Civljane : Općina Civljane, 2017.
461 Strategija razvoja Općine Darda : 2016. - 2021. [e-dokument] / Općina Darda. - Darda : Općina Darda, 2016.
462 Strategija razvoja Općine Dobrinj za razdoblje od 2016. do 2020. godine [e-dokument] / [SENSUM d.o.o.]. - Dobrinj : Općina Dobrinj, 2017.
463 Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2015.-2020. godine [e-dokument] / Tetida d.o.o.. - Donji Kraljevec : Općina Donji Kraljevec, 2015.
464 Strategija razvoja Općine Dugi Rat do 2020. godine [e-dokument] / DALMACONSULT d.o.o.. - Dugi Rat : Općina Dugi Rat, 2016.
465 Strategija razvoja općine Erdut za razdoblje 2017-2022 [e-dokument] / Načelnik Općine Erdut. - Dalj : Općina Erdut, 2017.
466 Strategija razvoja Općine Hrvace za 2015.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Varaždin : Općina Hrvace, 2015.
467 Strategija razvoja Općine Jagodnjak 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2015.
468 Strategija razvoja Općine Jakovlje 2016-2025 [e-dokument] / Općina Jakovlje. - Jakovlje : Općina Jakovlje, 2016.
469 Strategija razvoja općine Jakšić za razdoblje od 2015.-2020. godine [e-dokument] / Općina Jakšić. - Jakšić : Općina Jakšić, 2016.
470 Strategija razvoja Općine Jarmina 2016.-2020. [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Jarmina : Općina Jarmina, 2017.
471 Strategija razvoja Općine Jelenje za razdoblje od 2015. - 2020. godine [e-dokument] / CLER d.o.o.. - Rijeka, Skrad : Općina Jelenje, 2016.
472 Strategija razvoja Općine Josipdol 2016. - 2020. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o.. - Josipdol : Općina Josipdol, 2016.
473 Strategija razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Kalinovac. - Kalinovac : Općina Kalinovac, 2016.
474 Strategija razvoja Općine Kanfanar za razdoblje 2015.-2020. godine [e-dokument] / Općina Kanfanar. - Kanfanar : Općina Kanfanar, 2015.
475 Strategija razvoja Općine Kaptol 2015-2020 [e-dokument] / Općina Kaptol. - Kaptol : Općina Kaptol, 2016.
476 Strategija razvoja Općine Kijevo za razdoblje 2015. do 2020 [e-dokument] / Meta Consulting. - Kijevo : Općina Kijevo, 2016.
477 Strategija razvoja Općine Klis 2014.-2020. [e-dokument] / MMV savjetovanje za razvoj. - Klis : Općina Klis, 2014.
478 Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2015.
479 Strategija razvoja Općine Kolan 2015. - 2020. [e-dokument] / [izvođač Adria Bonus d.o.o. Poreč ; organizator i koordinator : Dekleva consulting d.o.o Zagreb ; suradnja: Visoka poslovna škola Višnjan i Institut za poljoprivredu i turizam Poreč]. - Kolan : Općina Kolan, 2015.
480 Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / [Izrađivač: SINTAGMA - Obrt za konzultantske usluge]. - Končanica : Končanica, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655