Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Provedbeni program Općine Cerna za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Cerna. - Cerna : Općina Cerna, 2021.
302 Provedbeni program Općine Cestica za razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Cestica. - Cestica : Općina Cestica, [20121].
303 Provedbeni program Općine Cetingrad za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Cetingrad. - Cetingrad : Općina Cetingrad, 2021.
304 Provedbeni program Općine Cista Provo za mandatno razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Cista Provo. - Cista Provo : Općina Cista Provo, 2021.
305 Provedbeni program Općine Dežanovac za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Dežanovac. - Dežanovac : Općina Dežanovac, 2021.
306 Provedbeni program Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / NEOKOD d.o.o.. - Dicmo : Općina Dicmo, 2021.
307 Provedbeni program Općine Domašinec za mandatno razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Domašinec. - Domašinec : Općina Domašinec, 2021.
308 Provedbeni program Općine Donja Dubrava za razdoblje 2022.-2025. godine [e-dokument] / Općina Donja Dubrava. - Donja Dubrava : Općina Donja Dubrava, 2021.
309 Provedbeni program Općine Donji Vidovec za razdoblje do 2025. [e-dokument] / Općina Donji Vidovec. - Donji Vidovec : Općina Donji Vidovec, 2021.
310 Provedbeni program Općine Drenje za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Drenje. - Drenje : Općina Drenje, 2021.
311 Provedbeni program Općine Drnje za razdoblje 2021.- 2025. godone [e-dokument] / Općina Drnje. - Drnje : Općina Drnje, 2021.
312 Provedbeni program Općine Dubravica za razdoblje 2021.- 2025. [e-dokument] / Općina Dubravica. - Dubravica : Općina Dubravica, 2021.
313 Provedbeni program Općine Dugi Rat za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Dalmaconsult d.o.o. - Dugi Rat : Općina Dugi Rat, 2021.
314 Provedbeni program Općine Dvor za razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Dvor. - Dvor : Općina Dvor, 2021.
315 Provedbeni program Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Brod Moravice. - Brod Moravice : Općina Brod Moravice, 2021.
316 Provedbeni program Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2021. do 2025. godinne [e-dokument] / Općina Ferdinandovac. - Ferdinandovac : Općina Ferdinandovac, 2021.
317 Provedbeni program Općine Feričanci za razdoblje od 2021. - 2025. [e-dokument] / Vallis savjetovanje j.d.o.o.. - Feričanci : Općina Feričanci, 2021.
318 Provedbeni program Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Funtana. - Funtana : Općina Funtana, 2022.
319 Provedbeni program Općine Fužine za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Fužine. - Fužine : Općina Fužine, 2021.
320 Provedbeni program Općine Galovac 2021. - 2025. [e-dokument] / Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. - Galovac : Općina Galovac, 2021.
321 Provedbeni program Općine Goričan za razdoblje do 2025. [e-dokument] / Općina Goričan. - Goričan : Općina Goričan, 2021.
322 Provedbeni program Općine Gorjani za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Gorjani. - Gorjani : Općina Gorjani, 2021.
323 Provedbeni program Općine Gornja Stubica za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Općina Gornja Stubica. - Gornja Stubica : Općina Gornja Stubica, 2021.
324 Provedbeni program Općine Gornja Vrba 2021.- 2025. godine [e-dokument] / Općina Gornja Vrba. - Gornja Vrba : Općina Gornja Vrba, 2021.
325 Provedbeni program Općine Gornji Bogićevci za razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Gornji Bogićevci. - Gornji Bogićevci : Općina Gornji Bogićevci, 2021.
326 Provedbeni program Općine Gračac za razdoblje od 2021. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Gračac. - Gračac : Općina Gračac, 2021.
327 Provedbeni program Općine Gračišće za razdoblje 2021.-2025. [e-dokument] / Općina Gračišće. - Gračišće : Općina Gračišće, 2021.
328 Provedbeni program Općine Groznjan- Grisignana za razdoblje 2021. do 2025.g. [e-dokument] / Općina Grožnjan. - Grožnjan : Općina Grožnjan, 2021.
329 Provedbeni program Općine Groznjan- Grisignana za razdoblje 2022. do 2025.g. [e-dokument] / Općina Grožnjan. - Grožnjan : Općina Grožnjan, 2021.
330 Provedbeni program Općine Gundinci za razdoblje od 2022. do 2025. godine [e-dokument] / Općina Gundinci. - Gundinci : Općina Gundinci, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655