Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

481 Strategija razvoja Općine Kumrovec 2014.-2020. godine [e-dokument] / Općina Kumrovec. - Kumrovec : Općina Kumrovec, 2014.
482 Strategija razvoja Općine Lokve : 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Lokve. - Lokve : Općina Lokve, 2016.
483 Strategija razvoja Općine Lovran 2015.-2020. [e-dokument] / [izradila konzultantska kuća Adviso d.o.o.]. - Lovran : Općina Lovran, 2016.
484 Strategija razvoja Općine Majur 2016.-2020. [e-dokument] / [iDEO PLAN]. - Majur : Općina Majur, 2016.
485 Strategija razvoja Općine Mali Bukovec [e-dokument] / Općina Mali Bukovec. - Mali Bukovec : Općina Mali Bukovec, 2014.
486 Strategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica 2015.-2020. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Malinska-Dubašnica : Općina Malinska-Dubašnica, 2016.
487 Strategija razvoja Općine Marina za razdoblje od 2016. do 2020. g. [e-dokument] / [dokument izradio MICRO projekt d.o.o.]. - Marina : Općina Marina, 2016.
488 Strategija razvoja Općine Markušica 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Markušica. - [Markušica] : Općina Markušica, [2015].
489 Strategija razvoja Općine Martijanec od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ludbreški poduzetnički centar d.o.o.. - Martijanec : Općina Martijanec, 2015.
490 Strategija razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015.-2020. godine [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Varaždin : Općina Maruševec, 2016.
491 Strategija razvoja Općine Mače 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Općina Mače. - Mače : Općina Mače, [2015].
492 Strategija razvoja Općine Milna za razdoblje od 2020. do 2025. godine [e-dokument] / Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. - Milna : Općina Milna, 2020.
493 Strategija razvoja Općine Negoslavci za razdoblje 2016-2020 [e-dokument] / T&MC Group. - Negoslavci : Općina Negoslavci, 2016.
494 Strategija razvoja Općine Nova Bukovica 2015.-2020. [e-dokument] / AKTIVA obrt za usluge. - Nova Bukovica : Općina Nova Bukovica, 2015.
495 Strategija razvoja Općine Okrug za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Okrug Gornji : Općina Okrug, 2016.
496 Strategija razvoja Općine Orebić do 2020. [e-dokument] / Urbanex d.o.o.. - Orebić : Općina Orebić, 2018.
497 Strategija razvoja Općine Petrovsko 2014.-2020. godina [e-dokument] / Načelnik Općine Petrovsko. - [Petrovsko] : Općina Petrovsko, [2014].
498 Strategija razvoja Općine Pisarovina 2014.-2020. [e-dokument] / OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu. - Pisarovina : Općina Pisarovina, 2018.
499 Strategija razvoja Općine Pisarovina 2014.-2020. [e-dokument] / OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Zagreb. - Pisarovina : Općina Pisarovina, 2014.
500 Strategija razvoja Općine Podbablje 2015.-2020. : okvir za strateški razvoj Općine Podbablje do 2020. godine [e-dokument] / Ars Illyrica d.o.o.. - Kamenmost : Općina Podbablje, 2017.
501 Strategija razvoja Općine Podcrkavlje 2016. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Podcrkavlje. - Podcrkavlje : Općina Podcrkavlje, 2016.
502 Strategija razvoja Općine Poličnik 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Poličnik. - Poličnik : Općina Poličnik, 2016.
503 Strategija razvoja Općine Primorski Dolac za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Primorski Dolac : Općina Primorski Dolac, 2016.
504 Strategija razvoja Općine Promina : 2014.-2020. [e-dokument] / Načelnik Općine Promina. - Promina : Općina Promina, 2014.
505 Strategija razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Rakovica, Općinski načelnik. - Rakovica : Općina Rakovica, 2015.
506 Strategija razvoja Općine Runovići 2016. - 2021. [e-dokument] / Ars Illyrica d.o.o.. - Runovići : Općina Runovići, 2016.
507 Strategija razvoja Općine Semeljci 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Semeljci. - Semeljci : Općina Semeljci, 2016.
508 Strategija razvoja Općine Skrad 2015. - 2020. [e-dokument] / Nada Denona Bogović... [et al.]. - Skrad : Općina Skrad, 2016.
509 Strategija razvoja Općine Slivno [e-dokument] / [DALMACONSULT d.o.o.]. - Slivno : Općina Slivno, 2016.
510 Strategija razvoja Općine Sopje 2015. - 2020. [e-dokument] / JAIĆ CONSULTING d.o.o. Bjelovar. - Sopje : Općina Sopje, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655