Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9

241 Žene i muškarci u Međimurju 2007. [tisak] / Međimurska županija, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. - 1. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, 2007. ISBN 978-953-97480-6-5.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655