Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007. za 2006. godinu : verzija 3.3 [e-dokument] / Diana Šimić ; Nikolina Bošnjak ; Tomislav Vračić. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2006.
62 Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2009.
63 Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2009. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/85] Osamdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-08] prilozi za raspravu).
64 Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2009. godinu [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2009.
65 Plan provedbe Programa One Stop Shop : ver. 1.0. [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2004.
66 Plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
67 Plana provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/25] Dvadesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
68 Politički vodič kroz Hrvatsku : 1995 : telefonski imenik i adresar : tko je tko u hrvatskoj politici [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 3. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 1995.
69 Politički vodič kroz Hrvatsku : 1996 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi : telefonski imenik i adresar [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 4. ažur. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
70 Politički vodič kroz Hrvatsku : 1997 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi : telefonski imenik i adresar [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 5. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
71 Politički vodič kroz Hrvatsku : 2000/2001 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi : telefonski imenik i adresar [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 8. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 2000.
72 Politički vodič kroz Hrvatsku : 2001/2002 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 9. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 2001.
73 Politički vodič kroz Hrvatsku : 2002/03 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 10. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 2002.
74 Politički vodič kroz Hrvatsku : 2003/04 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 11. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 2003.
75 Politički vodič kroz Hrvatsku : 2004/05 : tko je tko u hrvatskoj politici i državnoj upravi [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 12. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 2004.
76 Politički vodič kroz Hrvatsku [tisak] / Sabor Republike Hrvatske. - 2. dop. izd. - Zagreb : Lexis : Sabor Republike Hrvatske, 1993.
77 Polugodišnje izvješće o provedbi Programa e-Hrvatska 2007. za 2006. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/186] Sto osamdeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-28] prilozi za raspravu).
78 Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave na dan izbora 17. svibnja 2009. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
79 Prijedlog zakona o općem upravnom postupku [e-dokument] / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
80 Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o općim uvjetima Danske bilateralne pomoći Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/13] Trinaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-04] prilozi za raspravu).
81 Primjena Zakona o Državnom inspektoratu : poslovi državne uprave sa stajališta inspekcijskog nadzora [tisak] / priredio Milan Stipić. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Državni inspektorat, 2007. ISBN 978-953-6121-96-0.
82 Priručnik za postupanje u postupcima odobravanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa (PZI) [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
83 Program rada Državne škole za javnu upravu za 2013. godinu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2013.
84 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
85 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/276] Dvjesto sedamdeset i šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-12-18] prilozi za raspravu).
86 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : Grad Dubrovnik : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/276] Dvjesto sedamdeset i šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-12-18] prilozi za raspravu).
87 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/264] Dvjesto šezdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-10-04] prilozi za raspravu).
88 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
89 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
90 Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655