Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima i Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, NN-MU 003/2010).
32 Suzbijanje korupcije = Supression of the corruption [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008. ISBN 978-953-99230-9-7.
33 Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu [tisak] / Leo Cvitanović ; Policijska akademija. - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1999. - (Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka Vladimir Bayer ; knj. 2). ISBN 953-161-124-6.
34 Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, NN-MU 008/2012).
35 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima dopunjene Dodatnim protokolom Europskoj konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i o olakšanju njene primjene - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima dopunjene Dodatnim protokolom Europskoj konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i o olakšanju njene primjene, NN-MU 007/2008).
36 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, NN-MU 008/1995).
37 Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, NN-MU 003/1994).
38 Zakon o sigurnosti prometa na cestama : s obrazloženjem [tisak] / glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2004. ISBN 953-161-174-2.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655