Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

181 Nacrt prijedloga zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/69] Šezdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-15] prilozi za raspravu).
182 National plan for Combating Trafficking in Human Beings for the period from 2009 to 2011 [e-dokument] / National Committee for Combating Trafficking in Human Beings. - Zagreb : National Committee for Combating Trafficking in Human Beings, 2009.
183 National plan for the suppression of trafficking in children 2005/2007. [e-dokument] / National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons. - Zagreb : National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons, 2005.
184 National report ... to the EMCDDA by the Office for Combating Drugs Abuse of the Government of the Republic of Croatia : Croatia new development, trends and in-depth information on selected issues [e-dokument] / Office for Combating Drugs Abuse, Croatian National Drugs Information Unit ; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). - Zagreb : Office for Combating Drugs Abuse, Croatian National Drugs Information Unit, 2008- . ISSN 1848-6762.
185 Obrazac akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2013.
186 Odluka o usvajanju Antikorupcijskog akcijskog plana za razdoblje 2015.-2016. godine [e-dokument] / HŽ Putnički prijevoz. - Zagreb : HŽ Putnički prijevoz, 2015.
187 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2005. : nacrt [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/057] Pedeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-16] : prilozi za raspravu).
188 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2006. [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2005.
189 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2006. [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/133] Sto trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-12-23] prilozi za raspravu).
190 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2007. : prijedlog [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/186] Sto osamdeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-28] prilozi za raspravu).
191 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2007. [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2006.
192 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2008. [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2007.
193 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
194 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
195 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
196 Opći akt o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Brijuni Rivijera d.o.o. [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2012.
197 Organizirani kriminalitet u Hrvatskoj [tisak] / Željko Sačić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1997. ISBN 953-161-075-4.
198 Osmo izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
199 Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i Centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za Međunarodni program kontrole droga - UNDCP - (Odluka o objavi ugovora - Pismo pristanka glede RILO projekta u Istočnoj i Centralnoj Europi, između Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za carinsku suradnju i Agencije Ujedinjenih naroda za međunarodni program kontrole droga - UNDCP, NN-MU 007/1997).
200 Plan za provođenje antikorupcijskih mjera u Clubu Adriatic d.o.o. 2013.g. [e-dokument] / Club Adriatic. - Zagreb : Club Adriatic, 2013.
201 Plan za provođenje antikorupcijskog programa za 2013/2014 Adriatic Croatia International Club d.d. Opatija [e-dokument] / Adriatic Croatia International Club. - Opatija : Adriatic Croatia International Club, 2014.
202 Policija u ratu : Suzbijanje pobunjeništva, terorizma i nasilničkog kriminaliteta [tisak] / David H. Bayley, Robert M. Perito. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2012. ISBN 978-953-161-268-5.
203 Politika suzbijanja kriminaliteta [tisak] / Željko Horvatić, Leo Cvitanović ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-161-116-5.
204 Poslovnik o radu antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
205 Povelja o organizaciji i djelovanju Inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi - SECI Regionalnog centra (SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i Povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi - SECI Regionalnog centra (SECI Centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala, NN-MU 011/2000). NE VAŽI!.
206 Pregled aktivnosti Ureda za suzbijanje zlouporabe droga u 2012. godini [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2013.
207 Prekinite lanac trgovanja ljudima [e-dokument] / Centar za žene žrtve rata - ROSA. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2006.
208 Prevencija kriminaliteta u Europskoj uniji [tisak + e-dokument] / urednica Gabrijela Gorše ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2005. ISBN 953-161-184-X.
209 Prijedlog Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj (2008.-2009.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/26] Dvadesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-12] prilozi za raspravu).
210 Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655