Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Ružić za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Općina Ružić, Jedinstveni upravni odjel. - Ružić : Općina Ružić, 2016.
122 Odobreni i isplaćeni korisnici za mjeru 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Služba za izvještavanje. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2016.
123 Operativni i akcijski plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Horwath HTL. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2016.
124 Opis djelovanja i plana rada radne skupine za izradu plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027. godinie [e-dokument] / Šibensko-kninska županija, Župan. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2021.
125 Općina Kistanje [e-dokument] / Općina Kistanje. - Kistanje : Općina Kistanje, 2009.
126 Općina Lokve provedbeni program 2021.-2025. [e-dokument] / Aestus Consulting d.o.o.. - Lokve : Općina Lokve, 2021.
127 Općinska razvojna strategija Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2013 - 2017. [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski. - Kloštar Podravski : Općina Kloštar Podravski, 2013.
128 Osvrt na dosadašnje rezultate privatizacijske politike i smjernice za budućnost [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2002.
129 Peer reviewer's recommendations and Croatian Bureau of Statistics improvement actions in response to the recommendations [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2015].
130 Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/55] Pedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-06] prilozi za raspravu).
131 Plan rada Sektora za turizam za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam, [2012.].
132 Plan rada Sektora za turizam za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam, [2012].
133 Plan rada Sektora za turizam za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam, 2013.
134 Plan razvitka Hrvatske lutrije d.o.o. za trogodišnje razdoblje od 2003. - 2005. godine : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/052] Pedeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-03] : prilozi za raspravu).
135 Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine : nacrt [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Župan. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, [2021].
136 Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2021.
137 Plan razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine [e-dokument] / Grad Križevci. - Križevci : Grad Križevci, 2021.
138 Plan razvoja i financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2012. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. - Brijuni : Nacionalni park Brijuni, 2011.
139 Plan razvoja i financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2013. godinu [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. - Brijuni : Nacionalni park Brijuni, 2012.
140 Plan razvoja Općine Andrijaševci 2022. - 2028. [e-dokument] / Veleučilište "Lavoslav Ružička" i 2i premium brand d.o.o.. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2021.
141 Plan razvoja Općine Erdut za razdoblje do 2030. godinu [e-dokument] / Projekt jednako razvoj d.o.o. - Erdut : Općina Erdut, 2023.
142 Plan razvoja turizma destinacije Benkovac [e-dokument] / Renata Tomljenović, Eduard Kušen, Zvjezdana Hendija. - Benkovac : Gradsko poglavarstvo grada Benkovca, 2005.
143 Plan razvojnih projekata Općine Tučepi [e-dokument] / URBOS d.o.o. Split, Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša. - Split : Općina Tučepi, 2011.
144 Plan ukupnog razvoja Općine Ljubešćica za razdoblje od 2021. - 2026. godine [e-dokument] / Općina Ljubešćica. - Ljubešćica : Općina Ljubešćica, 2021.
145 Plan ukupnog razvoja Općine Udbina za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Udbina. - Udbina : Općina Udbina, 2015.
146 Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije (Obalni plan SDŽ) : (s Akcijskim planom za provedbu i razvojnim projektima za financiranje u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027.) [e-dokument] / Zadruga Granum Salis?. - Split : Splitsko-dalmatinska županija, [2021].
147 Plan vrednovanja razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
148 Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine : strateška studija utjecaja na okoliš [e-dokument] / Ires ekologija d.o.o.. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2022.
149 Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine : strateška studija utjecaja na okoliš : netehnički sažetak [e-dokument] / Ires ekologija d.o.o.. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2022.
150 Platforma za lokalni razvoj Općine Kalinovac [e-dokument] / Općina Kalinovac, Općinsko vijeće. - Kalinovac : Općina Kalinovac, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655