Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

61 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Biokovo za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2008-.
62 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Kopa鑛i rit za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2008-.
63 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Lastovsko oto鑚e za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik, 2017-.
64 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2008-.
65 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Medvednica za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2017-.
66 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Papuk za ..... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Virovitica, 2008-.
67 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Park prirode 畊mberak - Samoborsko gorje za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2017-.
68 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Tela规ica za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2008-.
69 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode U鑛a za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2008-.
70 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Velebit za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi, 2008.
71 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Javne ustanove Park prirode Vransko jezero za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2008.
72 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
73 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Muzeja Hrvatskog zagorja Gornja Stubica za 2013. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina, 2015.
74 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Muzeja Ivana Me箃rovi鎍, Split za 2013. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2015.
75 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Muzeja Slavonije Osijek za 2013. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2015.
76 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja Hrvatskog registra brodova za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2009.
77 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
78 Izvje规e o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH u ... godini [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013- .
79 Izvje规e o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno 鑜anku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 25/13) [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, (2013).
80 Izvje规e o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno 鑜anku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11) [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, (2012).
81 Izvje规e o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno 鑜anku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11) [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, (2011).
82 Izvje规e o poslovanju HRT-a od 01. sije鑞ja - 31. listopada 2013. godine [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, [2013.].
83 Izvje规e o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 1997. godinu [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 1998.
84 Izvje规e o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 1999. godinu [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2000.
85 Izvje规e o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2002. godinu [tisak] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2002.
86 Izvje规e o poslovanju Javne ustanove za upravljanje za箃i鎒nim dijelovima prirode na podru鑚u Splitsko dalmatinske 緐panije za 2014. godinu [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska 緐panija, 畊pan. - Split : Splitsko-dalmatinska 緐panija, 2015.
87 Izvje规e o programskim sadr綼jima za djecu za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2017-.
88 Izvje规e o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u ... godini [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2017-.
89 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Velebit". - Gospi : Park prirode Velebit, 2016- .
90 Izvje规e o radu Dokumentarnog programa za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Dokumentarni program. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, Dokumentarni program, 2012- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655