Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. >>

631 Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2015.-2020. godine [e-dokument] / Tetida d.o.o.. - Donji Kraljevec : Općina Donji Kraljevec, 2015.
632 Strategija razvoja Općine Dugi Rat do 2020. godine [e-dokument] / DALMACONSULT d.o.o.. - Dugi Rat : Općina Dugi Rat, 2016.
633 Strategija razvoja općine Erdut za razdoblje 2017-2022 [e-dokument] / Načelnik Općine Erdut. - Dalj : Općina Erdut, 2017.
634 Strategija razvoja Općine Ferdinandovac 2014.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Ferdinandovac : Općina Ferdinandovac, 2015.
635 Strategija razvoja Općine Fužine 2016.-2020. [e-dokument] / Ampelos d.o.o.. - Fužine : Općina Fužine, 2016.
636 Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje od 2018. do 2028. [e-dokument] / Općina Gornja Stubica. - Gornja Stubica : Općina Gornja Stubica, 2020.
637 Strategija razvoja Općine Gornji Kneginec do 2020. [e-dokument] / [Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.]. - Varaždin : Općina Gornji Kneginec, 2014.
638 Strategija razvoja Općine Gradac za razdoblje 2019.-2023. godine [e-dokument] / Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. - Gradac : Općina Gradac, [2019].
639 Strategija razvoja Općine Hrvace za 2015.-2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Varaždin : Općina Hrvace, 2015.
640 Strategija razvoja Općine Hum na Sutli za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Općina Hum na Sutli. - Hum na Sutli : Općina Hum na Sutli, 2014.
641 Strategija razvoja Općine Jagodnjak 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2015.
642 Strategija razvoja Općine Jakovlje 2016-2025 [e-dokument] / Općina Jakovlje. - Jakovlje : Općina Jakovlje, 2016.
643 Strategija razvoja općine Jakšić za razdoblje od 2015.-2020. godine [e-dokument] / Općina Jakšić. - Jakšić : Općina Jakšić, 2016.
644 Strategija razvoja Općine Jarmina 2016.-2020. [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Jarmina : Općina Jarmina, 2017.
645 Strategija razvoja Općine Jelenje za razdoblje od 2015. - 2020. godine [e-dokument] / CLER d.o.o.. - Rijeka, Skrad : Općina Jelenje, 2016.
646 Strategija razvoja Općine Josipdol 2016. - 2020. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o.. - Josipdol : Općina Josipdol, 2016.
647 Strategija razvoja Općine Josipdol 2016. - 2020. [e-dokument] / Adria Bonus d.o.o.. - Josipdol : Općina Josipdol, 2016.
648 Strategija razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Kalinovac. - Kalinovac : Općina Kalinovac, 2016.
649 Strategija razvoja Općine Kanfanar za razdoblje 2015.-2020. godine [e-dokument] / Općina Kanfanar. - Kanfanar : Općina Kanfanar, 2015.
650 Strategija razvoja Općine Kaptol 2015-2020 [e-dokument] / Općina Kaptol. - Kaptol : Općina Kaptol, 2016.
651 Strategija razvoja Općine Karlobag 2015.-2020. : izgradnja klimatske otpornosti [e-dokument] / [Pelikan Consult d.o.o.]. - Karlobag : Općina Karlobag, 2016.
652 Strategija razvoja Općine Kijevo za razdoblje 2015. do 2020 [e-dokument] / Meta Consulting. - Kijevo : Općina Kijevo, 2016.
653 Strategija razvoja Općine Klis 2014.-2020. [e-dokument] / MMV savjetovanje za razvoj. - Klis : Općina Klis, 2014.
654 Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2015.
655 Strategija razvoja Općine Kolan 2015. - 2020. [e-dokument] / [izvođač Adria Bonus d.o.o. Poreč ; organizator i koordinator : Dekleva consulting d.o.o Zagreb ; suradnja: Visoka poslovna škola Višnjan i Institut za poljoprivredu i turizam Poreč]. - Kolan : Općina Kolan, 2015.
656 Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / [Izrađivač: SINTAGMA - Obrt za konzultantske usluge]. - Končanica : Končanica, 2018.
657 Strategija razvoja Općine Kraljevec na Sutli 2014.-2020. [e-dokument] / [autori tekstova: Danijela Pongrac... [et al.]]. - Kraljevec na Sutli : Općina Kraljevec na Sutli, [2014.].
658 Strategija razvoja Općine Krapinske Toplice : lokalna razvojna strategija općine Krapinske Toplice za razdoblje 2014. - 2020. godine : verzija 1.0 [e-dokument] / [autori tekstova: Ernest Svažić, Dvina Hršak-Makek, Dalibor Hržica ; Zagorska razvojna agencija d.o.o.]. - Krapinske Toplice : Općina Krapinske Toplice, 2014.
659 Strategija razvoja Općine Kumrovec 2014.-2020. godine [e-dokument] / Općina Kumrovec. - Kumrovec : Općina Kumrovec, 2014.
660 Strategija razvoja Općine Lokve : 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Lokve. - Lokve : Općina Lokve, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655