Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Vlada Republike Hrvatske, 2017.
212 Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
213 Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine [e-dokument] / Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2017.
214 Akcijski plan za integrirano upravljanje granicom [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
215 Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015.
216 Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom za razdoblje od 2013.-2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2013.
217 Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : izvješće o provedbi za razdoblje travanj-rujan 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
218 Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : program mjera Vlade RH za preuzimanje pravne stečevine EU u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
219 Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : izvršni sažetak [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
220 Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : završno izvješće [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
221 Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. - 2025. [e-dokument] = Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
222 Akcijski plan za mobilnost istraživača 2011.-2012. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
223 Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020. [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2017.
224 Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak 2011. - 2015. za provedbu Strategije održivog razvitka RH [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
225 Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2011.
226 Akcijski plan za otklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u obrazovanju za razdoblje od 2010. do 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
227 Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S) : Općina Kostrena [e-dokument] / DLS d.o.o.. - Kostrena : Općina Kostrena, 2019.
228 Akcijski plan za poboljšanje kvlaitete zraka u Gradu Šibeniku [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o.. - Koprivnica : Grad Šibenik, 2020.
229 Akcijski plan za poboljšanje u skladu s preporukama iz Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Veeleučilišta "Marko Marulić" u Kninu : II. ciklus reakreditacije za 2020. godinu [e-dokument] / Veleučilište "Marko Marulić". - Knin : Veleučilište "Marko Marulić", 2020.
230 Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2008.
231 Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2022.
232 Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010. do 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2010.
233 Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama : 2020. - 2024. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
234 Akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama : Nacionalni park Risnjak [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Nacionalni park Risnjak ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
235 Akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama : Park prirode Medvednica [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
236 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019 do 2020. [e-dokument] / HŽ Infrastruktura. - Zagreb : HŽ Infrastruktura, 2019.
237 Akcijski plan za provedbu informativno-komunikacijskih aktivnosti za 2011. godinu [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2011.
238 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
239 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
240 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.-2023. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655