Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
242 Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2013.
243 Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Istarske županije [e-dokument] / Županijska skupština Istarske županije. - Pula : Istarska županija, 2012.
244 Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2012.
245 Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2016. do 2020. godine na području Istarske županije [e-dokument] / Županijska skupština Istarske županije. - Pula : Istarska županija, 2017.
246 Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2019.
247 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020., za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
248 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013.-2015. : nacrt [e-dokument] / Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
249 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
250 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021.-2022. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
251 Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2022.
252 Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2027. godine, za razdoblje do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2023.
253 Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
254 Akcijski plan za provedbu nastave na daljinu : model nastave na daljinu [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
255 Akcijski plan za provedbu Odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2015.
256 Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih : prikaz akcijskog plana [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske : Hrvatski nogometni savez : Hrvatski školski sportski savez : Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, [2011].
257 Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u RH 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, [2014.].
258 Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ženskog poduzetništva 2010.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
259 Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina : Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
260 Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
261 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Istarske županije 2011. - 2013. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2011.
262 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
263 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Virovitičko-podravska županija. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2019.
264 Akcijski plan za provođenje aktivnosti prema preporukama za unapređenje kvalitete u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima i djelomično izvješće o već provedenim aktivnostima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2019].
265 Akcijski plan za provođenje aktivnosti prema preporukama za unapređenje kvalitete u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima : Izvješće o provedenim aktivnostima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2020].
266 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Plovput d.o.o. za 2017. godinu [e-dokument] / Plovput d.o.o.. - Split : Plovput d.o.o., 2017.
267 Akcijski plan za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine [e-dokument] / Grad Labin, Gradsko vijeće. - Labin : Grad Labin, 2019.
268 Akcijski plan za razdoblje 2017. - 2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
269 Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
270 Akcijski plan za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Rijeku [e-dokument] / Oikon d.o.o. ; Institut za primijenjenu ekologiju. - Rijeka : Grad Rijeka, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655