Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

601 Statut Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2011.
602 Statut Pravnog fakulteta u Rijeci [e-dokument] / Pravni fakultet Sveu鑙li箃a u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2014.
603 Statut Pravosudne akademije : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2011.
604 Statut Pravosudne akademije [2020] [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2020.
605 Statut Pravosudne akademije [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2016.
606 Statut Pravosudne akademije [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2010.
607 Statut Prehrambeno-biotehnolo筴og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet, 2016.
608 Statut Prehrambeno-biotehnolo筴og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet, 2008.
609 Statut Prehrambeno-biotehnolo筴og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnolo筴i fakultet, 2011.
610 Statut Prehrambeno-tehnolo筴og fakulteta Osijek (pro鑙规eni tekst) : [2017] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek, 2017.
611 Statut Prehrambeno-tehnolo筴og fakulteta Osijek (pro鑙规eni tekst) : [2018] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek, 2018.
612 Statut Prehrambeno-tehnolo筴og fakulteta Osijek (pro鑙规eni tekst) : [2021] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek, 2021.
613 Statut Prehrambeno-tehnolo筴og fakulteta Osijek : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek, 2010.
614 Statut Prehrambeno-tehnolo筴og fakulteta Osijek : [2014] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek, 2014.
615 Statut Prehrambeno-tehnolo筴og fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnolo筴i fakultet Osijek, 2010.
616 Statut Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta [e-dokument] / Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2005.
617 Statut Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta [tisak + e-dokument] / Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2005.
618 Statut Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu (pro鑙规eni tekst) [2017] [e-dokument] / Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2017.
619 Statut Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2015.
620 Statut Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2013.
621 Statut RRiF Visoke 筴ole za financijski menad緈ent : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / RRif Visoka 筴ola za financijski menad緈ent. - Zagreb : RRif Visoka 筴ola za financijski menad緈ent, 2013.
622 Statut RRiF Visoke 筴ole za financijski menad緈ent [e-dokument] / RRif Visoka 筴ola za financijski menad緈ent. - Zagreb : RRif Visoka 筴ola za financijski menad緈ent, 2006.
623 Statut Rudarsko-geolo筴o-naftnog fakulteta : [2005.] [tisak + e-dokument] / Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet, 2005.
624 Statut Rudarsko-geolo筴o-naftnog fakulteta : pro鑙规eni tekst : [2006.] [e-dokument] / Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet, 2006.
625 Statut Rudarsko-geolo筴o-naftnog fakulteta : pro鑙规eni tekst : [25.01.2013.] [e-dokument] / Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Rudarsko-geolo筴o-naftni fakultet, 2013.
626 Statut Savjeta za nacionalne manjine [e-dokument] / Savjet za nacionalne manjine. - Zagreb : Savjet za nacionalne manjine, 2003.
627 Statut Sredi筺je agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije : (potpuni tekst) : [2014.] [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2014.
628 Statut Sredi筺je agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije [2010.] [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2010.
629 Statut Sredi筺je agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije [2012.] [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2012.
630 Statut Sredi筺je agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije [2013.] [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655