Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 National programme for supression of trafficking in persons 2005 - 2008 [tisak + e-dokument] / Office for Human Rights ; National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights : National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons, 2004. ISBN 953-6430-43-6.
302 National programme for the accession of the Republic of Croatia into the European Union - 2007. year [e-dokument] / Ministry of Foreign Affairs and European Integration. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 2007. ISBN 978-953-7010-75-1.
303 National programme for the accession of the Republic of Croatia into the European Union - 2008. year [e-dokument] / Ministry of Foreign Affairs and European Integration. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 2008.
304 National programme for the accession of the Republic of Croatia into the European Union - 2009 [tisak] / Ministry of Foreign Affairs and European Integration. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 2009.
305 National programme for the integration of the Republic of Croatia into the European Union - 2003 [tisak + e-dokument] / Ministry for European Integration. - Zagreb : Ministry for European Integration, 2003. ISBN 953-7010-19-8.
306 National programme for the integration of the Republic of Croatia into the European Union - 2004 [tisak + e-dokument] / Ministry for European Integration. - Zagreb : Ministry for European Integration, 2004. ISBN 953-7010-23-6.
307 National programme for the integration of the Republic of Croatia into the European Union - 2005 [e-dokument] / Ministry of Foreign Affairs and European Integration. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 2005. ISBN 953-7010-46-5.
308 National Programme for the Integration of the Republic of Croatia into the European Union - 2006 [tisak] / Ministry of Foreign Affairs and European Integration. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 2006. ISBN 953-7010-57-0.
309 National programme for the protection and promotion of human rights 2008 - 2011 [e-dokument] / Office for Human Rights. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights, 2007.
310 National programme of action for children in the Republic of Croatia [tisak] / editors Vera Babić, Ksenija Bauer. - Zagreb : National Committee for Drafting of the National Programme of Action for Children, 1999.
311 National programme of digitisation of archival, library and museum holdings [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2006.
312 National programme on occupation health and safety for persons employed in health care : for the period 2015-2020 [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2015.
313 National Reform Programme ... [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia ; Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014- .
314 National Road Safety Programme of the Republic of Croatia 2011-2020 [tisak + e-dokument] / Boris Orlović, Jospi Mataija, Miron Huljak. - Zagreb : Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, Police Academy, 2011. ISBN 978-953-161-260-9.
315 Nove mjere za poticanje zapošljavanja [tisak] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 1999.
316 Návrh programu studijního oboru český jazyk a literatura [e-dokument] / Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu, Odděleni pro západoslovanské jazyky a literatury, Katedra českého jazyka a literatury. - Zagreb : Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu, Odděleni pro západoslovanské jazyky a literatury, Katedra českého jazyka a literatury, [2014.].
317 Obnovljeni program diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010.
318 Obnovljeni program diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Modul: Rehabilitacija osoba oštećena vida [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010.
319 Obnovljeni program diplomskog studija Logopedija [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010.
320 Odluka o usvajanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranska županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
321 Odluka sufinanciranju dijela troškova usluga konzultanata za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili nacionalnih fondova povezanih s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom [e-dokument] / Načelnik Općine Velika Pisanica. - Velika Pisanica : Općina Velika Pisanica, 2018.
322 Okviri Vladinog programa razvitka i stabilnosti hrvatskog gospodarstva [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2000.
323 Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja : verzija prijavljena Europskoj komisiji [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2015.
324 Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
325 Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
326 Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
327 Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno privatnog partnerstva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2015.].
328 Okvirni program obnove naselja Antunovac [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove . - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, 1996.
329 Okvirni program obnove naselja Bilje [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, 1996.
330 Okvirni program obnove naselja bivše Općine Dvor [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1996.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655