Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Program ukupnog razvoja : analiza situacije [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2010.
242 Program ukupnog razvoja : analiza situacije [e-dokument] / MICRO projekt. - Split : Grad Omiš, 2011.
243 Program ukupnog razvoja : analiza situacije Grad Makarska [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Makarska : Grad Makarska, 2010.
244 Program ukupnog razvoja : analiza situacije Općine Tinjan i Sveti Petar u Šumi [e-dokument] / Micro projekt d.o.o.. - Tinjan : Općina Tinjan, 2009.
245 Program ukupnog razvoja : mjere razvoja [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2010.
246 Program ukupnog razvoja : mjere razvoja Općina Tinjan [e-dokument] / Micro projekt d.o.o.. - Tinjan : Općina Tinjan, 2009.
247 Program ukupnog razvoja : razvojni projekt Općine Gradec [e-dokument] / Općina Gradec. - Gradec : Općina Gradec, 2009.
248 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2010.
249 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja [e-dokument] / MICRO projekt. - Split : Grad Omiš, 2011.
250 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja Grad Makarska [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Makarska : Grad Makarska, 2010.
251 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja za Općine Luka, Jakovlje i Dubravica [e-dokument] / Općina Dubravica. - Dubravica : Općina Dubravica, 2008.
252 Program ukupnog razvoja : strategija razvoja za Općine Tinjan i Sveti Petar u Šumi [e-dokument] / Micro projekt d.o.o.. - Tinjan : Općina Tinjan, 2009.
253 Program ukupnog razvoja [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije. - Varaždin : Općina Bednja, 2009.
254 Program ukupnog razvoja Grada Knina, Općina Biskupija, Ervenik, Kijevo i Kistanje [e-dokument] / Appono d.o.o.. - Knin : Grad Knin, 2008.
255 Program ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020. : finalna verzija [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o.. - Split : Grad Krk, 2014.
256 Program ukupnog razvoja Grada Lepoglave [e-dokument] / Grad Lepoglava. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2009.
257 Program ukupnog razvoja Grada Novigrada - Cittanova za razdoblje 2015. - 2020. godine [e-dokument] / Grad Novigrad - Cittanova. - Novigrad : Grad Novigrad - Cittanova, 2015.
258 Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2012-2013 [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradonačelnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2012.
259 Program ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradonačelnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2014.
260 Program ukupnog razvoja Grada Vukovara [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2010.
261 Program ukupnog razvoja Grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Đurđevca. - Đurđevac : Grad Đurđevac, 2011.
262 Program ukupnog razvoja Općina Sokolovac 2016.-2020. (Strategija razvoja) [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik. - Sokolovac : Općina Sokolovac, 2016.
263 Program ukupnog razvoja Općine Bale-Valle za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Bale. - Bale : Općina Bale, 2015.
264 Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. [e-dokument] / Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.. - Barban : Općina Barban, 2016.
265 Program ukupnog razvoja Općine Baška 2015.-2020. [e-dokument] / Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. i Radni tim za izradu PUR-a. - Baška : Općina Baška, 2015.
266 Program ukupnog razvoja Općine Bebrina 2015.-2020. godina [e-dokument] / [izvršitelj: CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.]. - Bebrina : Općina Bebrina, 2016.
267 Program ukupnog razvoja Općine Belica [e-dokument] / Općina Belica. - Belica : Općina Belica, 2009.
268 Program ukupnog razvoja Općine Bibinje : 2013.-2018. (Analiza stanja. SWOT analiza. Strategija razvoja Općine Bibinje) [e-dokument] / ZADRA d.o.o.. - Bibinje : Općina Bibinje, 2012.
269 Program ukupnog razvoja Općine Borovo : u okviru mikroregije općina Borovo, Erdut, Markušica Negoslavci, Šodolovci, Trpinja [tisak] / Anka Mašek. - Osijek : Općina Borovo : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2007. ISBN 978-953-253-029-2 ; 978-953-283-003-3.
270 Program ukupnog razvoja Općine Cerovlje za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / MONEO savjetovanje d.o.o.. - Cerovlje : Općina Cerovlje, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655