Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Program podrške regionalnom razvoju [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
212 Program pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije te ostalih izvora u 2017. i 2018. godini [e-dokument] / Župan Zagrebačke županije. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2017.
213 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
214 Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
215 Program razvoja poslovne zone Općine Vrbje [e-dokument] / Županija Brodsko-posavska, Općina Vrbje. - Vrbje : Općina Vrbje, 2007.
216 Program ukupnog razvoja Općine Baška 2015.-2020. [e-dokument] / Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. i Radni tim za izradu PUR-a. - Baška : Općina Baška, 2015.
217 Projekt "Jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva na razini županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća" : zbornik radova završne konferencije, Tuheljske toplice, 15. veljače 2008. [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za socijalno partnerstvo u RH u suradnji s Gospodarsko-socijalnim vijećem Flandrije (SERV). - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za socijalno partnerstvo, 2008. ISBN 987-953-95549-2-5.
218 Projekti u regiji u razdoblju od 2006. do 2016. godine [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2016.
219 Proračun 2007. godine : za ravnomjerniji razvoj Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006. ISBN 953-6047-73-X.
220 Proračun 2008. godine : za konkurentnost hrvatskog društva [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008. ISBN 953-6047-73-X.
221 Prostorne posljedice proširenja Europske unije na područje Radne zajednice Alpe-Jadran : II. susret - Seeon, Bavarska, 2003. : hrvatska verzija [e-dokument] / izradila i uredila Goranka Radović. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2003.
222 Prostornim planskim instrumentima do djelotvornijih rješenja : I. susret, [Castel Brando, Cison di Valmarino] : hrvatska verzija [e-dokument] / izradila i uredila Goranka Radović. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2002.
223 Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
224 PUR : program ukupnog razvitka Općine Draž [e-dokument] / Općina Draž. - Draž : Općina Draž, 2009.
225 PUR : projekt ukupnog razvoja Općine Otok [e-dokument] / Hrvatski poljoprivredni zadružni savez. - Otok : Grad Otok, 2006.
226 Razvitkom protiv rata : Županija osječko-baranjska 1993.-1997. [tisak] / tekst Davor Brunčić. - Osijek : Županija osječko-baranjska, 1997.
227 Razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska županija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija : Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. Bjelovar, 2010.
228 Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija, Županijska skupština. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2011.
229 Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2011.
230 Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije (2011.-2013.) [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2011.
231 Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. - 2020. : dodatak 2: Analiza stanja [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, [2017].
232 Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Rerasd, Javna ustanova. - Split : Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, 2011.
233 Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije 2011. - 2013. [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2011.
234 Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2016.
235 Razvojna strategija Šibensko-kninske županije 2011. - 2013. [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2011.
236 Razvojna strategija Šibensko-kninske županije [2019] [e-dokument] / Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2019.
237 Regio-novosti [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2011-. ISSN 1848-8986.
238 Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2011 : support to the RCOP Operating Structure with Operational Programme management [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, [2007.].
239 Regional operating program 2006 - 2013 [e-dokument] / Osijek - Baranya County. - [Osijek] : Osijek - Baranya County, [2006].
240 Regional Operational Programme 2005 - 2012 [e-dokument] / Karlovac County. - Karlovac : Karlovac County, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655