Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5

121 Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2014.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
122 Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
123 Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
124 Strateški plan Ministarstva za razdoblje 2013.-2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
125 Strateški plan za razdoblje 2012.-2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
126 Strateški plan za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
127 Strateški plan za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
128 Stručna podloga za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja [e-dokument] / Oikon d.o.o.. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
129 Upute za korisnike sredstava : informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
130 Ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
131 Ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
132 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/2013) : vodič za investitore [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ; Ministarstvo gospodarstva ; Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije : Ministarstvo gospodarstva : Agencija za investicije i konkurentnost, 2013.
133 Završno Izvješće Prethodnog vrednovanja Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ; Institut za razvoj i međunarodne odnose. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655