Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

121 Red plovidbe od 01.10.2007. do 31.05.2008. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2007.
122 Red plovidbe od 01.10.2008. do 31.05.2009. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2008.
123 Red plovidbe od 01.10.2009. do 31.12.2009. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2009.
124 Red plovidbe od 02.10.2006. do 31.05.2007. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2006.
125 Red plovidbe od 03.10. do 31.05.2006. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2006.
126 Red plovidbe od 04.10.2004. do 24.05.2005. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2004.
127 Red plovidbe od 25.05. do 02.10.2005. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2005.
128 Red plovidbe od 29.05. do 03.10.2004. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2004.
129 Red plovidbe od 29.09. 2003. do 28.05.2004. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2003.
130 Red plovidbe od 31.05. do 28.09.2003. [tisak] / Jadrolinija Rijeka. - Rijeka : Jadrolinija, 2003.
131 Registar pomorskih brodova [tisak] = Register of sea-going ships / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 1999.
132 Registar pomorskih brodova [tisak] = Register of sea-going ships / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2002.
133 Registar pomorskih brodova [tisak] = Register of sea-going ships / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2003.
134 Registar pomorskih brodova [tisak] = Register of sea-going ships / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2000.
135 Registar pomorskih brodova [tisak] = Register of sea-going ships / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2001.
136 Rules for the classification of sea-going ships [tisak] / Croatian Register of Shipping. - Split : Croatian Register of Shipping, 1999- .
137 Rules for the classification of sea-going ships. Part 1. : General requirements [tisak] / Croatian Register of Shipping. - Split : Croatian Register of Shipping, 1999- .
138 Sporazum između Jugoslavije i Grčke o uzajamnom oslobođenju poreza na dohodak ostvaren obavljanjem međunarodnog pomorskog i zračnog saobraćaja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
139 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o pomorskom prometu - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o pomorskom prometu, NN-MU 005/2001).
140 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet, NN-MU 015/1999).
141 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o suradnji u pomorskom saobraćaju - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
142 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Švicarske Konfederacije o recipročnom oslobađanju od oporezivanja poduzeća za pomorsku ili zračnu plovidbu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
143 Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poduzeća koja obavljaju zračni i pomorski promet - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
144 Sporazum o primjeni pomorske klauzule sa zemljama Beneluksa - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
145 Statistics 2010. [e-dokument] / Luka Rijeka. - Rijeka : Luka Rijeka, 2011.
146 Statistika 2010. [e-dokument] / Luka Rijeka. - Rijeka : Luka Rijeka, 2011.
147 Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
148 Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 1999.
149 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030.) : izdanje 9: konačni nacrt : dodatak 2: analiza sektora [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - 9. izd. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
150 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030.) : izdanje 9: konačni nacrt : dodatak 1: analiza podataka [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655