Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4

91 Zdravstvena knjižica djeteta [tisak] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1999.
92 Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj [tisak] / glavna urednica Ana Stavljenić-Rukavina. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2001. ISBN 953-6930-03-X ; 953-97840-8-5.
93 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
94 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - 3. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2002.
95 Živjeti s virusom humane imunodeficijencije [tisak] / Josip Begovac. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, [1995].
96 Živjeti zdravo [tisak] / Sanja Musić Milanović... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Povjerenstvo za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, 2003. ISBN 953-6930-10-2.
97 Živjeti zdravo, aktivno starenje : 3. knjižica uputa za očuvanje funkcionalne sposobnosti u dubokoj starosti [tisak] / autori Spomenka Tomek-Roksandić... [et al.]. - Zagreb : Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Referalni centar za zaštitu zdravlja starijih ljudi, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655