Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 >>

61 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2011.
62 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske 緐panije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2012.
63 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2015.
64 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2018.
65 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2008.
66 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2010.
67 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije u 2019. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2020.
68 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije u 2020. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2022.
69 Intrastat obrazac : struktura polja i kontrole : verzija 1.4 [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
70 Izvje箃aj o kvaliteti za statisti鑛o istra緄vanje : Extrastat - robna razmjena sa zemljama ne鑜anicama EU-a za ... [e-dokument] / Organizacijska jedinica: Slu綽a statistike robne razmjene s inozemstvom. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2017- .
71 Izvje箃aj o kvaliteti za statisti鑛o istra緄vanje : Intrastat - robna razmjena izme饀 dr綼va 鑜anica EU-a za ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku, Slu綽a statistike robne razmjene s inozemstvom. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2015-.
72 Izvje规e Istra緉og povjerenstva o radu na utvr餴vanju zakonitosti rada Dr綼vnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih dr綼vnih tijela u svezi s izvozom p筫nice i kukuruza i opravdanosti uvoza p筫ni鑞og bra筺a / [Istra緉o povjerenstvo]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
73 Izvje规e o radu za 2011. godinu : sektori/ centri/ sudovi [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].
74 Izvje规e o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske 緐panije s prikazom financijskih kretanja u ... godini [e-dokument] / 畊panija splitsko-dalmatinska, 畊pan. - Split : 畊panija splitsko-dalmatinska, 2012- .
75 Izvje规e o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske 緐panije u 2015. godini s Prijedlogom zaklju鑛a o prihva鎍nju [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska 緐panija, 畊pan. - Split : Splitsko-dalmatinska 緐panija, 2016.
76 Jedinstvena pravila i obi鑑ji za dokumentarne akreditive : revizija 2007.= Uniform customs and practice for documentary credits : 2007 revision [tisak] / Me饀narodna trgova鑛a komora (ICC) ; Svjetska poslovna organizacija. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007. ISBN 978-953-6207-68-8.
77 Ju緉a Amerika - neiskori箃eni potencijali robne razmjene [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2015.
78 Katalog p鑕larskih tvrtki [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i 箄marstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i 箄marstvo, 2006.
79 Kona鑞i prijedlog zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
80 Kona鑞i prijedlog Zakona o trgovini : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/34] Trideset鑕tvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-10] prilozi za raspravu).
81 Kona鑞i prijedlog zakona o trgovini [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
82 Krapinsko-zagorska County profile [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Krapina. - Krapina : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Krapina, 2011.
83 Makroekonomski razvoj Grada Zagreba i financijski rezultati poslovanja poduzetnika u razdoblju 2005.-2012. [e-dokument] / Nada Anti, Tomislav Pejakovi, Sanja Kri箃o. - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Grada Zagreba, 2013.
84 Makroekonomski razvoj Grada Zagreba i financijski rezultati poslovanja poduzetnika u razdoblju 2005.-2011. [e-dokument] / Nada Anti, Tomislav Pejakovi, Sanja Kri箃o. - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Grada Zagreba, 2012.
85 Makroekonomski razvoj Grada Zagreba i financijski rezultati poslovanja poduzetnika u razdoblju 2008.-2014. [e-dokument] / Nada Raji... [et al.]. - Zagreb : Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Grada Zagreba, 2015.
86 Makroekonomski razvoj Grada Zagreba i Zagreba鑛e 緐panije od 2001. do 2008. godine s osvrtom na 2009. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2009.
87 Me饀narodna burza robe i usluga : o緐jak 1996. [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1996.
88 Me饀narodna burza robe i usluga : velja鑑 1996. [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1996.
89 Nacrt Prijedloga zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/32] Tridesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-02] prilozi za raspravu).
90 Nacrt prijedloga Zakona o trgovini [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/09] Deveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-06] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655