Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

31 Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom saobraćaju - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
32 Konvencija o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).
33 Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
34 Linije bez obveze javne usluge (sezonske linije) u .... godini [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2020- .
35 Maritime affairs [tisak] / team leader Blanka Kesić. - Rijeka : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
36 Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana - (Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana, NN-MU 005/2001).
37 Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava nadzora pomorskom plovidbom na Jadranskom moru - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava nadzora pomorskom plovidbom na Jadranskom moru, NN-MU 004/2001).
38 Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana - (Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana, NN-MU 005/2001).
39 Metodika istraživanja prometnih delikata [tisak] / Berislav Pavišić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1993. ISBN 953-161-000-2.
40 Metodološke osnove za statističko istraživanje : promet u morskim lukama [tisak + e-dokument] = Methodological basics for statistical survey : traffic in seaports / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2012. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 70).
41 Metodološki priručnik za statistiku transporta [tisak] / priredila Danica Pikec ; prevele Edita Omerzo... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2001. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 30). ISBN 953-6667-31-2.
42 Međunarodna konvencija iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine - (Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, NN-MU 003/2017).
43 Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969. i Konačni zaključak [Konvencije] - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
44 Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje potvrda i vršenje brodske straže pomoraca, 1978 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
45 Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o sudaru brodova - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
46 Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o teretnici, potpisana u Bruxellesu, 25. kolovoza 1924 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
47 Međunarodni i nacionalni propisi iz područja pomorskog prava [tisak] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2007. - (Pomorski glasnik / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka).
48 Nautičke tablice [tisak] / urednici Ivica Barišić... [et al.]. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 1999. ISBN 953-6165-11-2.
49 NIB annual report ... / Air, Maritime and Railway Traffic Accidents Investigation Agency. - Zagreb : Air, Maritime and Railway Traffic Accidents Investigation Agency, 2015- .
50 O projektiranju i konstrukciji broda [tisak] / Igor Belamarić. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2006. ISBN 953-6165-47-3.
51 Plan rada Agencije za obalni linijski pomorski promet za .... godinu [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2015-.
52 Plan rada Službe spašavanja na vodi Općine Medulin za 2022. godinu [e-dokument] / Općina Medulin. - Medulin : Općina Medulin, 2022.
53 Pojmovnik za statistiku prometa = Glossary for transport statistic [tisak] / [urednica Ljiljana Ostroški]. - 4. dopunjeno izd. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011.
54 Pojmovnik za statistiku prometa [tisak] / urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953 6667-13-4.
55 Pojmovnik za statistiku prometa [tisak] / urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-6667-05-3.
56 Pomorski i riječni promet, cjevovodni transport = Maritime, river and pipeline transport : (2006.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2006.
57 Pomorski i riječni promet, cjevovodni transport = Maritime, river and pipeline transport : (2008.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2008.
58 Pomorski i riječni promet, cjevovodni transport = Maritime, river and pipeline transport : (2009.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2009.
59 Pomorski i riječni promet, cjevovodni transport = Maritime, river and pipeline transport : (2010.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2010.
60 Pomorski i riječni promet, cjevovodni transport = Maritime, river and pipeline transport : [2005.] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za promet i veze, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655