Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 >>

31 Izvje规e o radu Vije鎍 za djecu Vlade RH za 2002. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/028] Dvadeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-06] : prilozi za raspravu).
32 Izvje规e o radu Vije鎍 za djecu za 2008. i 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Vije鎒 za djecu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/72] Sedamdesetdruga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-08-04] prilozi za raspravu).
33 Izvje规e o realizaciji Godi筺jeg plana rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2015.
34 Izvje规e o sastanku Europskog vije鎍 : [odr綼nom 19. i 20. prosinca 2013. godine u Bruxellesu] [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2014.].
35 Izvje规e o sastanku Europskog vije鎍 : [odr綼nom 24. i 25. listopada 2013. godine u Bruxellesu] [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2014.].
36 Izvje规e o socijalnom stanju na podru鑚ima posebne dr綼vne skrbi, s prijedlogom mjera za pobolj筧nje i ubrzanje razvoja ovog podru鑚a / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
37 Joint Memorandum on social inclusion of the Republic of Croatia [e-dokument] / Neven Ljubi鑙 (Ministry of Health and Social Welfare), Vladimir Spidla (European Commission responsible for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities). - Zagreb : Ministry of Health and Social Welfare, 2007.
38 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapo筶javanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
39 Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. [e-dokument] / Grad Pula. - Pula-Pola : Grad Pula, 2017.
40 Lokalni program za mlade Grada Vrbovca 2016.-2020. [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Vrbovca. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2017.
41 Macroeconomics : summary [tisak] / team leader 甧ljko Lovrin鑕vi. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
42 Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Dubrovnika. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2022.
43 Mladi iz Stubice : lokalni program za mlade Mlade Grada Donja Stubica 2017. - 2021. [e-dokument] / [partner u izradi Lokalnog programa za mlade Mladi iz Stubice: Multimedijalni centar STUB-KLUB ; suradnici: Centar za socijalnu skrb Donja Stubica Pu鑛o otvoreno u鑙li箃e - Knji緉ica Donja Stubica, Radio Stubica]. - Donja Stubica : Grad Donja Stubica, 2017.
44 Nacionalna obiteljska politika : (sa緀ta verzija) [e-dokument] / Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2003.
45 Nacionalna obiteljska politika [tisak + e-dokument] / urednici Vlade Puljiz, Dejana Bouillet. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2002. ISBN 953-6815-18-4.
46 Nacionalna obiteljska politika [tisak] / urednici Vlade Puljiz, Dejana Bouillet. - 2. pro筰reno izd. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2003. ISBN 953-6815-23-0.
47 Nacionalni provedbeni plan za socijalno uklju鑙vanje (2007.-2008.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/16] 〆snaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-24] prilozi za raspravu).
48 Nacionalni provedbeni plan za socijalno uklju鑙vanje (2007.-2008.) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
49 Nacionalni provedbeni plan za socijalno uklju鑙vanje 2009.-2010. : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/88] Osamdesetosma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-26] prilozi za raspravu).
50 Nacionalni provedbeni plan za socijalno uklju鑙vanje 2011.-2012. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
51 Nasilje ne stanuje ovdje [tisak] / Krunoslav Borovec, Suzana Kiki, Marija Goatti-Matijevi. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2006. ISBN 953-161-191-2.
52 National family policy : (abridged version) [tisak] / editors Vlade Puljiz, Dejana Bouillet. - Zagreb : State Institute for the Protection of Family, Maternity and Youth, 2003. ISBN 953-6815-24-9.
53 National implementation plan for social inclusion (2007-2008) [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2008.
54 National implementation plan for social inclusion (2011-2012) [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2011.
55 National programme of action for children in the Republic of Croatia [tisak] / editors Vera Babi, Ksenija Bauer. - Zagreb : National Committee for Drafting of the National Programme of Action for Children, 1999.
56 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 13 : Social policy and employment [e-dokument]
57 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 13. : Socijalna politika i zapo筶javanje [e-dokument]
58 Odluka o prihva鎍nju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske 緐panije za 2019. godinu [e-dokument] / Istarska 緐panija, 畊pan. - Pula : Istarska 緐panija, 2018.
59 Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske 緐panije za 2017. godinu [e-dokument] / Istarska 緐panija. - Pula : Istarska 緐panija, 2016.
60 Plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655